Προτάσεις Συλλόγου Διδασκόντων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1o Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης ,στα πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία ,κατόπιν διαλογικής συζήτησης ,αποφάσισε να καταθέσεις τις προτάσεις του για την βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος . Οι προτάσεις αυτές επικεντρώνονται στην βελτίωση της λειτουργίας των Ολοήμερων Σχολείων που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Abstract: The  association  of  teachers  of  the  1st  Primary  School  has held  a  meeting  and  decided  to  offer  some  suggestions  for  the  dialogue  about  education. These  suggestions  concern  the  function  of  all-day  primary  schools  of  Unified  Revised  School  Curriculum  as  regards  teachers, the  curriculum, the  school  staff, materials  and  technological  equipment.

Αφήστε μια απάντηση