Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων για τον εθνικό και κοινωνικό διάλογο για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Περίληψη: Προτάσεις στον εθνικό διάλογο για την παιδεία, με θέματα τα αναλυτικά προγράμματα, την πρόσθετη διδακτική στήριξη, την παρουσία ψυχολόγου για μαθητές με ειδικές ανάγκες και το μάθημα ΤΠΕ.

Abstract: Our proposals in the national dialogue for the education, concerning the curriculum, additional teaching aid, the presence of psychologist for students with special needs and the lesson of Computer Studies.

Αφήστε μια απάντηση