Προτάσεις των Εκπαιδευτικών του 7ο Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:7ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδα

Περίληψη: Προτάσεις των Εκπαιδευτικών του 7ο Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.

Abstract: Proposals of Teachers of 7th Primary School Halkida.

Αφήστε μια απάντηση