ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΝΑΞΟΥ

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μονής Νάξου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων αποφάσισε ομόφωνα να κάνει τις παρακάτω προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας: 1. Διατήρηση των ολιγοθεσίων σχολείων στα νησιά. 2. Αναβάθμιση των ολιγοθεσίων σχολείων με καθηγητές φυσικής αγωγής, ξένης γλώσσας και πληροφορικής στα πλαίσια της ισονομίας των σχολείων και των μαθητών. 3. Συντήρηση των κτιρίων. 4. Έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς από τις 11 Σεπτεμβρίου. 5. Επανέλεγχος από το Υπουργείο Παιδείας των ενοτήτων της διδακτέας ύλης και των σχολικών εγχειριδίων. 6. Αλλαγή της νομοθεσίας που αφορά την αξιολόγηση των μαθητών. 7. Οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και όχι μείωση των αποδοχών τους. 8. Εξίσωση των ωρών διδασκαλίας στα ολιγοθέσια με τα πολυθέσια σχολεία. 9.Διατήρηση του ολοήμερου στα ολιγοθέσια σχολεία 10.Ενίσχυση των ολιγοθεσίων σχολείων με δασκάλους παράλληλης στήριξης.

Abstract: Equality between schools- equality between teachers- no schools closing – teachers in time at schools – changes at school’s books – changes at student’s evaluation.

 

Αφήστε μια απάντηση