ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Περίληψη: Μερικές διαπιστώσεις από την καθημερινή μας εμπειρία μας οδήγησαν στην διαπίστωση των συμπερασμάτων και των ιδεών που αναπτύσσουμε παρακάτω για ένα αποτελεσματικότερο σχολείο.

Abstract: Some suggestions through our experience lead us to participate in dialoge.

Αφήστε μια απάντηση