ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 5ου ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5o ΓΕΛ Κατερίνης

Περίληψη: Προκειμένου να καταγραφούν οι γνώμες και οι προτάσεις των μαθητών του 5ου ΓΕΛ Κατερίνης, στο πλαίσιο του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία, δόθηκε ερωτηματολόγιο (με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου επικεντρωμένες στο θεσμό του λυκείου) σε κάθε τμήμα και ζητήθηκε να συμπληρωθεί κατά τη διεξαγωγή της τακτικής μηνιαίας συνέλευσης τμήματος. Από την επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα τόσο ως προς την καταγραφή των προβλημάτων στο θεσμό του λυκείου όσο και ως προς τις προτεινόμενες λύσεις. Τα παιδιά έθιξαν σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με την παιδεία και ιδιαίτερα με το λύκειο. Πρωτότυπες ιδέες δεν καταγράφτηκαν μπορούμε να πούμε ότι οι απαντήσεις σε μεγάλο βαθμό ήταν αναμενόμενες. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές έχουν άποψη, προβληματισμό και προτάσεις στα θέματα της παιδείας. Από την επεξεργασία των απαντήσεων διαφαίνεται ότι οι μαθητές δεν είναι ικανοποιημένοι με το σημερινό λύκειο και ειδικά το ενδιαφέρον των μαθητών των μεγαλύτερων τάξεων στρέφεται στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πλειοψηφία επιθυμεί αλλαγή του σημερινού συστήματος. Επιπλέον σε μεγάλο ποσοστό οι μαθητές αναφέρονται στην ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας ώστε να προσφέρονται ίσες ευκαιρίες και στους αδύνατους οικονομικά μαθητές, επιθυμούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την καλύτερη επιλογή της διδακτέας ύλης και τη μείωσή της. Επίσης προτείνουν την εφαρμογή καλύτερων μεθόδων διδασκαλίας που ευνοούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης

 

Αφήστε μια απάντηση