ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Περίληψη: Ο Σύλλογος Καθηγητών του 3ου Γυμνασίου Καβάλας μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για τη βελτίωση του δημόσιου σχολείου προτείνει αρχικά τη μείωση του αριθμού των μαθητών σε κάθε τμήμα, με ανώτερο όριο τους 20 μαθητές, τη δημιουργία τμήματος ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα και τη θέσπιση του θεσμού του σχολικού ψυχολόγου καθώς πλέον οι κοινωνικές συνθήκες το απαιτούν. Επίσης εισηγείται την προαγωγή των μαθητών του Γυμνασίου από τη μια τάξη στην άλλη με μέσο όρο των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων 9,5 και όχι 12,5 όπως είναι σήμερα με ταυτόχρονη κατάργηση του θεσμού των ανεξεταστέων του Σεπτεμβρίου. Ακόμη κρίνει απαραίτητη τη μείωση της διδακτέας ύλης ώστε να είναι εφικτή η εμβάθυνση στα επιμέρους αντικείμενα και η καλύτερη εμπέδωσή τους από τους μαθητές, την αναπροσαρμογή των βιβλίων στις σύγχρονες απαιτήσεις και τον χωρισμό του σχολικού έτους στα Γυμνάσια σε δυο (2) τετράμηνα και όχι τρία (3) τρίμηνα, κάτι βέβαια που ισχύει ήδη στα Λύκεια, συνθήκες που θα περιορίσουν τον απαιτούμενο από τους μαθητές χρόνο μελέτης στο σπίτι, πράγμα το οποίο ζητούν και οι ίδιοι και οι γονείς τους. Επιπλέον γίνεται η πρόταση να αυτονομηθεί ο Σύλλογος Διδασκόντων σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούν δράσεις του σχολείου ώστε να αρκεί η δική του έγκριση γι’ αυτές με αποτέλεσμα να αποφεύγεται μια χρονοβόρα και πολλές φορές ανασταλτική γραφειοκρατία. Παράλληλα, οι καθηγητές μια επαρχιακής πόλης, υποβάλλουν την επιθυμία τους να πραγματοποιούνται περισσότερα εκπαιδευτικά σεμινάρια και σε άλλες μικρότερες πόλεις καθώς η μετάβασή τους στην Αθήνα για παράδειγμα δεν είναι πάντα εύκολη. Τέλος, σημαντική απαίτηση των εκπαιδευτικών είναι να ολοκληρώνονται οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις και οι τοποθετήσεις τους γενικότερα μέσα στο καλοκαίρι το αργότερο έτσι ώστε και οι ίδιοι να γνωρίζουν σε ποιο σχολείο θα παρουσιαστούν με την έναρξη του σχολικού έτους αλλά και η εκπαιδευτική διαδικασία να ξεκινάει εγκαίρως και απρόσκοπτα. Φυσικά, όπως είναι γνωστό, κύριο αίτημα των εκπαιδευτικών αλλά και όλης της κοινωνίας είναι η αύξηση του προϋπολογισμού για την Παιδεία που θα εξασφαλίσει τον πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό των σχολείων και την αρτιότερη και σωστότερη λειτουργία τους σε όλα τα επίπεδα.

Αφήστε μια απάντηση