ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Α.Ν. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών

Περίληψη: Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών, έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που πραγματοποίησε με τα μέλη του, αποφάσισε να εμπλακεί ενεργά στον Εθνικό διάλογο για την Παιδεία που πραγματοποιείται αυτήν την περίοδο. Τα θέματα που άπτονται της προσχολικής αγωγής, αποτελούν καίριο ζήτημα του τρέχοντος, αλλά και του υπό διαμόρφωση εκπαιδευτικού συστήματος. Η προσχολική αγωγή σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιούνται τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αποδεικνύουν τη σημασία της προσχολικής αγωγής στη μετέπειτα ζωή των παιδιών. Η συμβολή της προσχολικής αγωγής διαμορφώνει τα πλαίσια ζωής και δράσης των αυριανών ενεργών πολιτών, που είναι πάγιο αίτημα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ατζέντας.Το νηπιαγωγείο και ειδικότερα το ολοήμερο νηπιαγωγείο, ήδη από τις προηγούμενες δεκαετίες, αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας, όσο και στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας που άλλαζε σταδιακά μορφή και ρόλους. Στη σημαντική αυτή συγκυρία ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών καταθέτει τις προτάσεις των μελών του, τόσο στο εκπαιδευτικό κομμάτι, όσο και στο επαγγελματικό και ακαδημαϊκό.

Αφήστε μια απάντηση