ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Κ.Σ.Ε.Ε.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Περίληψη: Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου (Κ.Σ.Ε.Ε.) ως Επιμορφωτικά Κέντρα για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την ουσιαστική αξιοποίηση και βελτίωση του έργου των Σχολικών Συμβούλων και των Δομών Εκπαίδευσης

One thought on “ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Κ.Σ.Ε.Ε.”

  1. Άψογη, ολοκληρωνένη, λεπτομερής πρόταση έτοιμη προς εφαρμογή. Επιτρέψτε μου μια συμπλήρωση: Στα πλαίσια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (κύριος σκοπός), πέρα από την εκπαίδευση σε παιδαγωγικές – διδακτικές μεθόδους και τεχνικές, χρήσιμο θα ήταν και η διοργάνωση (υπο)δειγματικών διδασκαλιών όλων των βασικών μαθημάτων. (Εισήγηση – δειγματική διδασκαλία – Συζήτηση, κριτική)

Αφήστε μια απάντηση