Πρόταση για ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ευριπίδης Γεωργανόπουλος

Περίληψη: Η πρόταση αναφέρεται κυρίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση δύο άξονες: 1. Ένα από τα βασικά προβλήματα του σημερινού σχολείου είναι η ύπαρξη στο ίδιο τμήμα πολλών μαθητών που είναι αδιάφοροι για το μάθημα και το μαθησιακό τους επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Θα πρότεινα όχι μόνο να διαχωρισθούν τα τμήματα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο βάσει του επιπέδου των μαθητών, αλλά και τα μαθήματα, τα βιβλία, ο τρόπος διδασκαλίας και οι απαιτήσεις να είναι διαφορετικές. Σε αυτά τα τμήματα, που θα είναι σεμιναριακού τύπου, οι μαθητές δεν χρειάζεται να βαθμολογούνται, αλλά θα μπορούσαν να έχουν ένα γενικό χαρακτηρισμό, και συνεπώς δεν θα μένουν στην ίδια τάξη. Το απολυτήριο όμως του Γυμνασίου ή του Λυκείου θα τους παρείχε σαφώς λιγότερες προοπτικές σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα. 2. Η δομή του καθημερινού ωρολογίου προγράμματος πρέπει να αλλάξει. Η πρόταση μου είναι η εξής: τις πρώτες 3 ή 4 ώρες των μαθημάτων να γίνονται τα βασικά μαθήματα, δηλ. ανθρωπιστικά και φυσικομαθηματικά. Τις επόμενες ώρες, ως προς τα «δευτερεύοντα» μαθήματα, θα μπορούσαν οι μαθητές να επιλέξουν, πέρα από κάποιες βασικές ώρες σε κάθε μάθημα, να κάνουν περισσότερες ώρες σε κάποια μαθήματα της αρεσκείας τους.

Abstract: On the base of the diferrences in the level of the knowledge we must separate the departments of the classes. Futhermore we must change the everyday programme: the first hours the pupils must be teached the basic courses and the other hours they must choose the courses in which they are interested for.

Αφήστε μια απάντηση