Πρόταση διαλόγου για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ραμαντάς Αριστείδης

Περίληψη: Ενας διάλογος για την παιδεία ,για ένα νομοθέτημα που θα αντέξει στο χρόνο πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον ενα χρόνο και να ξεκινήσει απο τη βάση του προβλήματος, το σχολείο . Με ανθρώπους που έχουν λιώσει τόνους κιμωλία στον πίνακα ,με τους μαθητές και τους γονείς. Η πρότασή μου για το καλό της παιδείας ,που εχω υπηρετήσει 35 χρόνια, είναι να σταματήσει ο διάλογος όπως γίνεται και να ξεκινήσει απο την αρχη.

Abstract: A dialogue on education, an instrument that will last in time should last at least a year and to start from the base of the problem, school. With people who have melted tons chalk on the blackboard, with students and parents. My suggestion for the good education that I have served 35 years, is to stop the dialogue as possible and to start from the beginning.

Αφήστε μια απάντηση