Πρόταση προς συζήτηση για το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την αναδιοργάνωση των τελευταίων τάξεων του Λυκείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σωκράτης Κουγέας

Περίληψη: Πρόταση προς συζήτηση για το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την αναδιοργάνωση των τελευταίων τάξεων του Λυκείου

Abstract: Proposal for discussion on the system of access to Higher Education and the reorganization of the last classes of high school

Αφήστε μια απάντηση