Στέφανος Παρασκευόπουλος

Paraskevopoulos Stefanos foto

Ο Στέφανος Παρασκευόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και Εκπαίδευση στην Προστασία του Περιβάλλοντος». Επίσης είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου-Βορείων Σποράδων.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν: Τη φιλοσοφία, τις αρχές και τις μεθόδους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το σχεδιασμό και την πολιτική της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Την έρευνα και την ανάλυση των ιδεών και απόψεων για το περιβάλλον. Την περιβαλλοντική δημοσιογραφία. Την περιβαλλοντική  εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρίες καθώς και για διάφορες κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες. Την ανάλυση των σχέσεων ανάμεσα στην κοινωνία και το περιβάλλον καθώς και την ιστορική ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών παρεμβάσεων στα φυσικά συστήματα

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 80 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, έχει συγγράψει 3 βιβλία και έχει 400 περίπου διεθνείς αναφορές. Είχε την επιστημονική ευθύνη 11 ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενώ συμμετείχε ως ερευνητής σε άλλα 12 ερευνητικά προγράμματα.

dialogos.minedu.gov.gr