ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ( Μια ρεαλιστική πρόταση)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ

Περίληψη: Το σύστημα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων ανέκαθεν αποτελούσε πεδίο ανταγωνισμού αλλά και σύνθεσης πολιτικών και συνδικαλιστικών προσδοκιών. Η μετάβαση από κυβέρνηση σε κυβέρνηση οδηγούσε αυτόματα σε αλλαγή του συστήματος επιλογής, χωρίς να υφίσταται κάποιο μακρόπνοο σχέδιο που να προσβλέπει σε μια δίκαιη, αντικειμενική κι αποτελεσματική επιλογή. Πέρα από τις όποιες φωνές για αδιαφάνεια κι αναξιοκρατία, η παρουσία ακατάλληλων προσώπων σε μια ιδιαίτερα απαιτητική, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, δημόσια θέση αναστέλλει την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και μειώνει την αποτελεσματικότητά της. Στη δύσκολη περίοδο που διέρχεται η χωρά μας, θεωρούμε απαραίτητη την πρόσληψη των ικανότερων. Πιστεύουμε πως μέσα από την ανάλυση των απαιτήσεων της θέσης και του ρόλου του διευθυντή, την κριτική μελέτη των προηγούμενων και υφιστάμενων νόμων, την κατανόηση του εθνικού και διεθνούς περιβάλλοντος και με καταλύτη τις συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας, της ισονομίας και της διαφάνειας, μπορεί να προκύψει μια αντικειμενική, ρεαλιστική κι αποτελεσματική πρόταση για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε.

Abstract: The School Director recruitment system has always been the crucial field of competing but also composing political and trade-union ambitions. The frequent interchange between governmental formations fatally does not ensure a long-term plan that looks forward to a fair, objective and effective selection system. As well as the voices against opacity and cronyism, the presence of unsuitable persons in a particularly demanding, especially in recent years, public position inhibits the smooth operation and effectiveness of the school unit. Recruiting highly qualified is strongly recommended, mainly at this difficult time for our country. We believe that an objective, realistic and effective proposal for a Primary School Directors employment system can be raised after having considered and analyzed job demands and profile and the director’s role, having critically studied past and existing respective laws, having understood the national and international school environment without any deviation from the constitutional principles of merit, fairness and transparency.

Αφήστε μια απάντηση