ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Περίληψη: Πρόταση που κινείται σε δύο άξονες , γενικής κατεύθυνσης και ειδικά για τον μηχανολογικό τομέα των ΕΠΑΛ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Abstract: Proposal in two axles: the general direction and specifically for the mechanical EPAL secondary education.

Αφήστε μια απάντηση