ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΧΑΡΙΚΕΙΑ ΚΙΟΥΡΗ

Περίληψη: Τα αναλυτικά προγράμματα Φυσικών Επιστημών στην Ελλάδα, διακρίνονται από ακαδημαϊσμό. Αν το ζητούμενο είναι η κατανόηση των Φυσικών Επιστημών από όλους, χρειάζεται η αναμόρφωσή τους, στην κατεύθυνση της σύνδεσής τους με θέματα της καθημερινής ζωής. 

Abstract: Analytical Science programs in Greece, distinguished from academicism. If the aim is to understand science all, need to rearrange them in the direction of their association with issues of everyday life.

Αφήστε μια απάντηση