Χορήγηση τίτλου σπουδών στην ξένη γλώσσα και στην πληροφορική

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 46 ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη: Να αναβαθμιστεί η διδασκαλία και τα προγράμματα σπουδών στις ξένες γλώσσες και στην πληροφορική για απόκτηση πτυχίου.

Αφήστε μια απάντηση