Ωρολόγια Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Σύρου

Περίληψη: Πρόταση Ωρολογίων Προγραμμάτων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Abstract: Special Technical High Schools Timetables, with existing legislation.

Αφήστε μια απάντηση