Προτάσεις συλλόγου στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3o Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης

Περίληψη: Στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία ο σύλλογος των καθηγητών του 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου μετά από συνεδρίαση και διαβούλευση κατέληξε σε μια σειρά προτάσεων τις οποίες και παραθέτει στο παρακάτω κείμενο . Ειδικότερα έγιναν προτάσεις για αλλαγές και παρεμβάσεις στο ωρολόγιο και στο αναλυτικό πρόγραμμα στην αξιολόγηση των μαθητών στην σχολική αποτυχία στην υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου στην στελέχωση των σχολείων καθώς και στην ειδική αγωγή .

Abstract: Within the context of the national dialogue on education the council of teachers of the 3rd Heraklion Gymnasium after consultation meeting reached a number of proposals which lists in the text below. Specifically made suggestions for changes and interventions in the timetable and the curriculum in the assessment of pupils in school failure in the technical infrastructure the school staff in schools and in special education.

Αφήστε μια απάντηση