Όλα τα άρθρα του/της emilia

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Τηλέμαχος Ζωίδης

Περίληψη: Πλήρης πρόταση για την αναδιάρθρωση του Γενικού Λυκείου και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Abstract: Increase Physical Education hours. Based on international studies and since the main goal of physical education in school is experiential, the hours of physical education in all grades of A / primary and secondary / a Education must be at least three hours per week in the curriculum.   Entry physical education and preschool education is also necessary.

Ώρες Φυσική Αγωγή

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Περίληψη: Αύξηση ωρών Φυσικής Αγωγής. Με βάση διεθνείς μελέτες και δεδομένου ότι ο κύριος στόχος της φυσικής Αγωγής στο σχολείο είναι ο βιωματικός , οι ώρες της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις τάξεις της Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 ώρες εβδομαδιαίως στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Επίσης είναι αναγκαία η είσοδος της Φυσικής Αγωγής και στην προσχολική Αγωγή

Abstract: Increase Physical Education hours. Based on international studies and since the main goal of physical education in school is experiential, the hours of physical education in all grades of A / primary and secondary / a Education must be at least three hours per week in the curriculum.   Entry physical education and preschool education is also necessary.

Ουσιαστική δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

Περίληψη: Καταθέτουμε ατομικές ενυπόγραφες προτάσεις για ζητήματα διοικητικά, διαμόρφωσης ΑΠΣ και ανάδειξης του παιδαγωγικού και ανθρωπιστικού ρόλου του Σχολείου.

Abstract: We propose our signed individual statements for managering issues, related to analytical program of studying and a leading role of paidagogical and humanitarian aspect of Secondary School.

 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βασίλειος Χατζηβασιλείου

Περίληψη: Περιορισμοί στην επιλογή των ακαδημαϊκών , νοοτροπία της ελληνικής οικογένειας για την εκπαίδευση και κυρίως για την Τριτοβάθμιά εκπαίδευση.

Abstract: Limitations in the choice of academic members, mentality of Greek family for education, especially higher education.