Όλα τα άρθρα του/της Chris

Αναβάθμιση του Μαθήματος της Ξένης Γλώσσας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ρουκάς Ανδρέας

Περίληψη: Σκοπός του μαθήματος της ξένης γλώσσας θα πρέπει να είναι η παροχή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ γνώσης.

Abstract: Goal of the discipline of the foreign language should be the provision of CERTIFIED knowledge

Ανθρωποκεντρική/Μαθητο-κεντρική εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μολυβιάτη Ουρανία

Περίληψη: Η μαθητο-κεντρική εκπαίδευση αποσκοπεί στην καλλιέργεια ατομικών δυνατοτήτων και κοινωνικών αξιών. Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο εκπαίδευσης των εκπαιδευτών της σχολικής εκπαίδευσης

Abstract: A student centered education aims at developing personal potentials and social values. Creation of a postgraduation school of training of professionals who want to teach in public schools.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Akousilaos Nikolaos

Περίληψη: Αξιοκρατικά κριτήρια διορισμού.

Abstract: I believe that meritocracy is necessary for the forthcoming appointments in secondary education

Ίδρυση Ναυτικών Γυμνασίων και Ναυτικού Λυκείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Άμεση Ίδρυση Ναυτικού Λυκείου και στην Κεφαλονιά και ίδρυση Ναυτικών Γυμνασίων στην Κεφαλονιά (Αργοστόλι) και στην Ιθάκη (Βαθύ). Ίδρυση και Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ειδικότητας Μηχανικών στην Κεφαλονιά (Σάμη).

Abstract: Immediate Navy School Foundation and Kefalonia and establishing naval exercises in Kefalonia (Argostoli) and Ithaca (Vathi). Establishment and Merchant Marine Academy Specialization Engineering in Kefalonia (Sami).

Ψηφιακός και μιντιακός γραμματισμός: εισαγωγή του διαδικτυακού μαθητικού ραδιοφώνου στην εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο

Περίληψη: Ο Γραμματισμός στα Μέσα προάγει τον κριτικό στοχασμό και καθιστά τους ανθρώπους δημιουργικούς παραγωγούς μηνυμάτων με τη χρήση γλώσσας, ήχου και εικόνας. Επίσης μια εκπαίδευση στα Μέσα προσφέρει στην ανάπτυξη δημοκρατικής συνείδησης και αισθητικής. Προτείνεται η εισαγωγή της αγωγής στα ΜΜΕ με έμφαση στην παραγωγή προϊόντων ήχου, με υποστηρικτικά κείμενα και εικόνα, μέσω του “European School Radio, το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο”. Το μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο συνδυάζει τον ψηφιακό και μιντιακό γραμματισμό διατηρώντας υψηλή εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξία. Η λειτουργία του ως δίκτυο σχολείων που παράγει ραδιοφωνικά αγαθά, εισάγει επίσης στη σχολική εκπαίδευση την ψηφιακή παιδεία αβίαστα και ελκυστικά εστιάζοντας σε συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Το web radio καθώς ξεπερνά τα τεχνολογικά όρια και φραγμούς του κλασσικού μέσου επιτρέπει τη συνεργασία και την αμφίδρομη επικοινωνία μέσω των προσφερόμενων δικτυώσεων. Με αυτή τη μορφή μπορεί να αποτελέσει το ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αποκτούν σήμερα τον ρόλο των media educators, αφού η πληροφορία φτάνει σε όλους, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους, αλλά η επεξεργασία της εξακολουθεί να χρειάζεται τη μεσολάβηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εκπαιδεύονται, λοιπόν, και οι ίδιοι συμμετέχοντας σε μια κοινότητα μάθησης και πρακτικής. Μπορεί να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία ως Σχολική Δραστηριότητα στην Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό), ως Βιωματική Δράση (Γυμνάσιο-Λύκειο) και σε σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Abstract: Media Literacy empowers students to be critical thinkers and creative message producers in a wide variety of forms. Also media education helps with the development of democratic consciousness and aesthetics. We propose Media Literacy through the “european school radio, the first student web radio”. Web radio combines digital and media literacy. Its function as a network of schools focuses on collaboration and communication skills. Using this format, web radio can be the radio of the EduTV. Moreover, teachers will be trained as media educators by participating in this learning and practice community . Web radio can be inserted in the educational process in the form of School Activities (Primary) and Project (Middle and High School) through a cross-curricular approach

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΑΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΥΚΕΡΗΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Περίληψη: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΛΕΥΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΞΕΚΙΝΩΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΎΣ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΡΟΛΟ. ΑΦΕΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥΣ ΑΦΕΤΕΡΟΥ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΥΝΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Abstract: Technology is struggling to find its way into the Greek classrooms starting from projectors to computer labs. Along with the improvement of students’ way of learning, it is also viral for students to prepare for careers in a society where computer play a prime role. Teaching students the usage of computers gives them the possibility of many careers. Moreover, the computer science, focusing on teaching algorithms and programming language like Java, C++, Python etc., offers general problem solving skills, algorithmic thinking, flexibility and creativity.

Κρατική Αναγνώριση της Ελεύθερης Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Wolfgang Knorr

Περίληψη: Η βαθιά μάθηση σημαίνει πάντα χαρά, αλλά για να γίνει χαρά χρειάζεται η περιέργεια και η βούληση για μάθηση να εκφράζονται ελεύθερα. Σήμερα στην Ελλάδα, πολλοί γονείς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κεντρικά ελεγχόμενο και στην ουσία περιοριστικό εκπαιδευτικό σύστημα που δεν επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή μεθόδου μάθησης για τα παιδιά μας. Παράλληλα εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλές χώρες του κόσμου αναγνωρίζονται επίσημα και λειτουργούν εναλλακτικές μέθοδοι και μορφές εκπαίδευσης. Οι μέθοδοι αυτές οδηγούν στο ίδιο επιθυμητό αποτέλεσμα, τη συντρόφευση δηλαδή του παιδιού στο κόσμο της γνώσης, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Για να εξασφαλιστεί η ελευθερία που επιθυμούμε για τη παιδεία όλων των παιδιών, προτείνουμε τα εξής άμεσα μέτρα: (1) Την αναγνώριση διεθνώς εφαρμοσμένων και αναγνωρισμένων ελεύθερων παιδαγωγικών, όπως τα Δημοκρατικά Σχολεία, η Ανοιχτή Μάθηση, τα σχολεία Freinet και Μοντεσσόρι, για το σύνολο της λειτουργίας ενός σχολείου. (2) Τη δυνατότητα ίδρυσης μη κερδοσκοπικών σχολικών μονάδων με καταστατικό, όπως είναι τα charter schools στις Η.Π.Α και στον Καναδά, τα free schools στην Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία, Χιλή, Νέα Ζηλανδία και αλλού. (3) Την αναγνώριση της εκπαίδευσης κατ’οίκον, της συνεργατικής κατ’ οίκον εκπαίδευση, και της εκπαίδευσης κατ’οίκον με την υποστήριξη συγκεκριμένων σχολείων τα οποία είναι οργανωμένα γύρω από την κατ’οίκον εκπαίδευση.

Abstract: Official recognition of free education Deep learning happens through joy, but it requires that curiosity and desire for learning can be lived freely. Today in Greece, we as parents are often faced with a centrally controlled and essentially limiting education system that leaves little room for the free choice of learning enviroments. Αt the same time there is a long history of officially recognised educational alternatives in many countries of the world. These lead to the same desired outcomes, familiarization of the child with the world of knowledge, but do achieve it by different means. In order to ensure the freedom that we wish for all children, we propose the following immediate measures: (1) Recognition of internationally applied and recognized free pedagogical methods, such as Democratic Schools, Open Learning, Freinet and Montessori schools for the entirety of a school’s curriculum. (2) The possibility of setting up not-for-profit chartered schools such as in the U.S., Canada, or free schools in England, Germany, Sweden, Chile, New Zeeland and elsewhere.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΤΣΕΝΤΟΥ

Περίληψη: Αν και ο στόχος της ελεύθερης,ουσιαστικής πρόσβασης στη γνώση για ολους είναι σίγουρα το ζητούμενο Αν και τα οικονομικά ζητήματα της παιδείας είναι ένα σημαντικό θέμα,αλλά όχι αξεπέραστο εμπόδιο Μιλώντας από την καθόλου ευοίωνη, σίγουρη, άνετη θέση που έχω στην φροντιστηριακή εκπαίδευση(βλέπε παραπαιδεία) Απευθύνω ένα μεγάλο SOS σε όσους σχεδιάζουν και αποφασίζουν για το μέλλον της ελληνικής εκπαίδευσης : Το ενδιαφέρον των μαθητών,η θέληση για μάθηση,η προσπάθεια και η προσήλωση στο στόχο και κυρίως το επίπεδο των γνώσεων που αποκομίζουν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και,σαν συνέπεια,τους συνοδεύει στην τριτοβάθμια, ή απλά στην υπόλοιπη ζωή τους…Πέφτει συνέχεια,σταθερά,από χρόνο σε χρόνο,με μαθηματική ακρίβεια Μπορούμε λοιπόν,σαν αποτέλεσμα συζητήσεων,αποφάσεων και μέτρων,να σταματήσουμε αυτό τον κατήφορο και τελικά να στοχεύσουμε επιτέλους προς τα πάνω; Μπορεί ο διάλογος να μη μείνει μόνο διάλογος αλλά να γίνει επιτέλους πράξη;

Abstract: RELEGATION OF THE ROLE OF SCHOOL

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΤΣΕΝΤΟΥ

Περίληψη: Ένα Πρόγραμμα Σπουδών που δεν θα αναβαθμίζει το ρόλο των Φυσικών Επιστημών ,όσον αφορά τις βασικές γνώσεις αλλά και τις εφαρμογές τους, δεν μπορεί να οδηγεί στη βιώσιμη ανάπτυξη, που γι αυτήν τόσο πολύ μιλάμε- τι κάνουμε όμως για να τη σχεδιάσουμε;

Abstract: A program of studies, which will not upgrade the role of Physics & Chemistry regarding the basic knowledge as well as their applications, cannot lead to viable development, about which we so much talk – but what do we do to plan it?

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ /ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Θ.Ε.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ “ΚΑΙΡΟΣ” για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης

Περίληψη: Στην προοπτική αναμόρφωσης της ΘΕ, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά τις προτάσεις που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί για το χαρακτήρα του ΜτΘ (Πο- λιτιστικό, Βιβλικό, Ιστορικό, Θρησκειολογικό κ.ά.)· να εργαστούμε συντονισμένα και μεθοδικά, ώστε να κατατεθεί πρόταση τεκμηριωμένη παιδαγωγικά, που θα βασίζεται στη δυναμική της σύνθεσης. Ανάμεσα σε μια εκτός χρόνου αντίληψη, που υπεραμύ- νεται πεισματικά ενός ΜτΘ μονοδιάστατου και παρωχημένου, και σε μιαν άλλη, εκτός τόπου αυτή, που ισοπεδώνει αδιάκριτα στο όνομα της ουδετερότητας την ιδιαιτε- ρότητα, προβάλλει η ανάγκη για μια τρίτη πρόταση εντός τόπου και χρόνου, γόνιμη και συνθετική, που να λειτουργεί όπως ο διαβήτης: με το ένα σκέλος να πατάει γερά στο δικό του πολιτισμό και με το άλλο να εκτείνεται διαλεκτικά στον Άλλο, «ιχνο- γραφώντας» τη συνομιλία. Η εποχή μας και τα παιδιά της δεν έχουν ανάγκη από μια σειρά παράλληλων μονολόγων ούτε από ένα καταιγισμό θρησκευτικής πληροφο- ρίας. Ο καιρός απαιτεί το ΜτΘ να ανοιχτεί στον αναγκαίο διάλογο των ιδεών και των πολιτισμών, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα με υπευθυνότητα και επιστημονική επάρκεια τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να διέπουν τον διάλογο αυτόν, μακριά από άγονες αντιπαραθέσεις και ιδεοληψίες.

Abstract: According to the prospective reformation of R.E., we ought to utilize creatively the proposals which have occasionally been expressed , concerning the character of the R.E. (Cultural, Biblical, Historical, Hierographical etc.);we must work in a coordinated and methodical way,so as to come up with a pedagogically documented proposal, which is based on the dynamics of the composition. Between one untimely concept, which stubbornly defends a one-dimensional and obsolete R.E., and another one, which flattens indiscriminately the particularities, there rises the need for a third fruitful and synthetic proposal that will function like calipers: with one leg resting firmly on their own culture and the other extending dialectically to the other,laying out their interrelation. Our age and children do not need a series of parallel monologues, nor an avalanche of religious information. Our times require R.E.to open the necessary dialogue of ideas and cultures, while determining responsibly and scientifically the adequacy of the terms, the conditions and the criteria which should govern this dialogue, away from barren conflicts and obsessions.