Αρχείο κατηγορίας Προτάσεις Σχολείων

Ουσιαστική δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

Περίληψη: Καταθέτουμε ατομικές ενυπόγραφες προτάσεις για ζητήματα διοικητικά, διαμόρφωσης ΑΠΣ και ανάδειξης του παιδαγωγικού και ανθρωπιστικού ρόλου του Σχολείου.

Abstract: We propose our signed individual statements for managering issues, related to analytical program of studying and a leading role of paidagogical and humanitarian aspect of Secondary School.

 

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Περίληψη: Στο κείμενο αναπτύσσονται επιγραμματικά οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε η σχετική συνεδρίαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, οι οποίες εν συντομία στοχεύουν στην οργάνωση/ βελτίωση εκείνου του σχολικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ευρύτερη ανάπτυξη της πολυδιάστατης νοημοσύνης των μαθητών και της ισορροπημένης αλληλεπίδρασης όλων των εμπλεκόμενων μερών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 Abstract: The text explicates briefly the proposals which the Association of Parents and Legal Guardians (in loco parentis) of Students of the First Primary School of Xanthi have reached. These proposals aim mainly at the improvement of a school environment that will enable the development of students’ multidimensional intelligence and the balanced interaction of all parties involved in the educational process.

Προτάσεις των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Βούλας στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο Γυμνάσιο Βούλας

Περίληψη: Οι προτάσεις των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Βούλας αφορούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στα μαθήματα, στην υλικοτεχνική υποδομή, στην οργάνωση των τμημάτων, στο σύστημα εξετάσεων – αξιολόγησης, στη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων, στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα. 

 Abstract: The students of the 1st High School of Voula submit their proposals for the operation of the school.

 

Ατομικές προτάσεις καθηγητών του 7ου ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 7ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Περίληψη: Προτάσεις καθηγητών του 7ου ΓΕΛ Ηρακλείου όπως αυτές κατατέθηκαν για τον διάλογο που αφορά στην Παιδεία. Αναρτούμε τις ατομικές προτάσεις καθηγητών του 7ου ΓΕΛ Ηρακλείου όπως αυτές κατατέθηκαν για τον διάλογο που αφορά στην Παιδεία.

Προτάσεις Συλλόγου Διαδασκόντων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση για συμμετοχή στον εθνικό διάλογο για την Παιδεία, μετά από διαβούλευση των μελών του κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις για τομείς όπως: τα αναλυτικά προγράμματα, η αξιολόγηση των μαθητών και η διοικητική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2o GYMNASIO NAXOU

Περίληψη: Οι εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου Νάξου προτείνουν μεταξύ άλλων : την αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων – μείωση της ύλης, τη θεσμική καθιέρωση της ενισχυτικής διδασκαλίας και ενσωμάτωση σε αυτήν δραστηριοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου – ολοήμερο γυμνάσιο, την επαναλειτουργία βιβλιοθηκών και χώρων αναγνωστηρίου, την επάνδρωση όλων των σχολείων με μόνιμο βοηθητικό προσωπικό, τον επαναπροσδιορισμό του συστήματος αξιολόγησης των μαθητών και την έκδοση τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας από τη δημόσια εκπαίδευση.

 Abstract: Teachers of 2nd High School of Naxos suggest: revision of curriculum, institutional establishment of remedial teaching integrated with cultural activities, reopening of libraries and study rooms, permanent support staff in all schools, redefinition of pupil evaluation system, foreign language qualification through public education.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΠΑΛ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1 ΕΠΑ.Λ ΝΑΞΟΥ

Περίληψη: Για την Α’ Τάξη: Να γίνεται διδασκαλία μαθημάτων εισαγωγικών γνώσεων για κάθε Τομέα. Για την Β’ Τάξη: Να μην υπάρξει οποιαδήποτε συγχώνευση των τομέων. Για την Γ’ Τάξη: Πρόσβαση σε ΑΕΙ -ΤΕΙ.

Βελτίωση Εκπαίδευσης Κωφών-Βαρήκοων Μαθητών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών-Βαρηκόων Πανοράματος

Περίληψη: Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών σε θέματα α) βαρηκοΐας-κώφωσης, β) κοχλιακών εμφυτευμάτων, γ) κώφωσης με συνοδό πρόβλημα, ίδρυση κρατικών Βρεφονηπιακών-Συμβουλευτικών Σταθμών για κωφά και βαρήκοα βρέφη και νήπια, πιλοτική διδασκαλία την Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας σε γενικά σχολεία, κατάρτιση προγραμμάτων επαγγελματικού προγραμματισμού για κωφά άτομα.

 Abstract: eachers training and specialization on issues of a) hard of hearing-deafness, b) cochlear implants, c) deafness with concomitant problem, establishing State Advisory Stations for deaf and hard of hearing infants and toddlers, pilot teaching of the Greek Sign Language as a second foreign language in general education schools, training in professional guidance programs for deaf people.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑΛ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σ.Ε.Κ ΝΑΞΟΥ

Περίληψη: Για την Α’ Τάξη: Να γίνεται διδασκαλία μαθημάτων εισαγωγικών γνώσεων για κάθε Τομέα. Για την Β’ Τάξη: Μη συγχώνευση τομέων. Για την Γ’ Τάξη: Πρόσβαση σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.