Αρχείο κατηγορίας Β/θμια

Ουσιαστική δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

Περίληψη: Καταθέτουμε ατομικές ενυπόγραφες προτάσεις για ζητήματα διοικητικά, διαμόρφωσης ΑΠΣ και ανάδειξης του παιδαγωγικού και ανθρωπιστικού ρόλου του Σχολείου.

Abstract: We propose our signed individual statements for managering issues, related to analytical program of studying and a leading role of paidagogical and humanitarian aspect of Secondary School.

 

Προτάσεις των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Βούλας στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο Γυμνάσιο Βούλας

Περίληψη: Οι προτάσεις των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Βούλας αφορούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στα μαθήματα, στην υλικοτεχνική υποδομή, στην οργάνωση των τμημάτων, στο σύστημα εξετάσεων – αξιολόγησης, στη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων, στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα. 

 Abstract: The students of the 1st High School of Voula submit their proposals for the operation of the school.

 

Ατομικές προτάσεις καθηγητών του 7ου ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 7ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Περίληψη: Προτάσεις καθηγητών του 7ου ΓΕΛ Ηρακλείου όπως αυτές κατατέθηκαν για τον διάλογο που αφορά στην Παιδεία. Αναρτούμε τις ατομικές προτάσεις καθηγητών του 7ου ΓΕΛ Ηρακλείου όπως αυτές κατατέθηκαν για τον διάλογο που αφορά στην Παιδεία.

Προτάσεις Συλλόγου Διαδασκόντων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση για συμμετοχή στον εθνικό διάλογο για την Παιδεία, μετά από διαβούλευση των μελών του κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις για τομείς όπως: τα αναλυτικά προγράμματα, η αξιολόγηση των μαθητών και η διοικητική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2o GYMNASIO NAXOU

Περίληψη: Οι εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου Νάξου προτείνουν μεταξύ άλλων : την αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων – μείωση της ύλης, τη θεσμική καθιέρωση της ενισχυτικής διδασκαλίας και ενσωμάτωση σε αυτήν δραστηριοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου – ολοήμερο γυμνάσιο, την επαναλειτουργία βιβλιοθηκών και χώρων αναγνωστηρίου, την επάνδρωση όλων των σχολείων με μόνιμο βοηθητικό προσωπικό, τον επαναπροσδιορισμό του συστήματος αξιολόγησης των μαθητών και την έκδοση τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας από τη δημόσια εκπαίδευση.

 Abstract: Teachers of 2nd High School of Naxos suggest: revision of curriculum, institutional establishment of remedial teaching integrated with cultural activities, reopening of libraries and study rooms, permanent support staff in all schools, redefinition of pupil evaluation system, foreign language qualification through public education.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΠΑΛ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1 ΕΠΑ.Λ ΝΑΞΟΥ

Περίληψη: Για την Α’ Τάξη: Να γίνεται διδασκαλία μαθημάτων εισαγωγικών γνώσεων για κάθε Τομέα. Για την Β’ Τάξη: Να μην υπάρξει οποιαδήποτε συγχώνευση των τομέων. Για την Γ’ Τάξη: Πρόσβαση σε ΑΕΙ -ΤΕΙ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑΛ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σ.Ε.Κ ΝΑΞΟΥ

Περίληψη: Για την Α’ Τάξη: Να γίνεται διδασκαλία μαθημάτων εισαγωγικών γνώσεων για κάθε Τομέα. Για την Β’ Τάξη: Μη συγχώνευση τομέων. Για την Γ’ Τάξη: Πρόσβαση σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Μ.Σ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Περίληψη: Οι προτάσεις μας αφορούν: Η πρώτη, την κατάργηση των τριμήνων στα Μουσικά γυμνάσια και την αντικατάστασή τους από τετράμηνα όπως και στο Λύκειο. Η αλλαγή αυτή επιβάλλεται για λόγους διοικητικούς, εκπαιδευτικούς και λόγους αξιακούς του εκπαιδευτικού συστήματος. Ως δεύτερη πρόταση καταθέτουμε την μείωση των ωρών διδασκαλίας των υποδιευθυντών καθώς τη θεωρούμε βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, απαραίτητη θεσμικά αλλά και δικαιότερη από πλευράς ανθρώπινου – εκπαιδευτικού δυναμικού. 

 Abstract: The two proposals we have made can be summarized into the following points: Firstly, school terms in Music Junior High Schools should be replaced by semesters (four-month periods instead of three), which is the case in Senior High Schools. This change is imperative for administrative and educational reasons, as well as for reasons concerning the values of our educational system. The second proposal regards a decrease in the number of teaching hours of deputy headmasters, as it is our firm belief that this is a prerequisite for the smooth functioning of the school, essential as an institution and fairer in terms of human and educational resources. 

Ανόρθωση του Λυκείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Λύκειο Πλατυκάμπου

Περίληψη: Εμείς, οι καθηγητές του ΓΕΛ Πλατυκάμπου συμμετέχοντας στον διάλογο για την Παιδεία καταθέτουμε τις προτάσεις, σκέψεις μας που θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν στην αναμόρφωση του Λυκείου ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής μας και να ανακτήσει το «χαμένο» κύρος του. Οι πρώτες κατά την εκτίμησή μας , έχουν έναν επείγοντα χαρακτήρα και μπορούν και πρέπει να δρομολογηθούν και να εφαρμοστούν άμεσα. Οι δεύτερες, χρειάζεται να συνεκτιμηθούν σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο «ανόρθωσης» της Παιδείας μας και του Λυκείου.

 Abstract: We, the teachers of the LYCEUM of Platykampou, participating in the dialogue on education put forward our proposals which we believe will contribute to reformation of the Lyceum in order to meet the modern demands of our times and to recover the “lost” reputation. The first Part ( A) or our proposals , have a sense of urgency and can and should be implemented and applied immediately. The second part (B) , need be considered in a broader context of “recovery” of our Education and high school.