Αρχείο κατηγορίας Α/θμια

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3ο 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Περίληψη: Ο Σύλλογος  Διδασκόντων και ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας συνεδρίασε από κοινού και προτείνει

Προτάσεις για τον Εθνικό διάλογο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο Δημοτικό Κουνουπιδιανών

Περίληψη: Ο  Σύλλογος διδασκόντων του 2ου Δημ. Σχ. Κουνουπιδιανών , συνεδρίασε και αποφάσισε να στείλει τις εξής προτάσεις επιγραμματικά για τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία: • Μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών • Μείωση και εξορθολογισμός της ύλης των μαθημάτων. • Παράλληλες στηρίξεις • Σχολικά Βιβλία • Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι στα σχολεία • Απουσίες μαθητών • Εφημερίες εκπαιδευτικών • Αύξηση μισθών • Μείωση ωραρίου εκπ/κών • Τμήματα ένταξης • Αντιμετώπιση παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών • Σύνδεση ύλης ειδικοτήτων • Τμήματα ένταξης • Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα Παρακαλούμε να ληφθούν οι παραπάνω προτάσεις υπόψη σας για την εξυγίανση της παιδείας και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

 

ΣΜΕΑΕ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Περίληψη:Οι προτάσεις μας αναφέρονται σε βασικές παρεμβάσεις με στόχο: • την ποιοτική αναβάθμιση των ΣΜΕΑ μέσω της στελέχωσής τους με μόνιμο προσωπικό και καταγραφή –βελτίωση των υποδομών. • την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και των υποστηρικτικών παρεμβάσεων • Την άρση της απομόνωσης και την ενταξιακή στροφή της εκπαίδευσης.

Abstract:Key interventions aimed at: •improving the quality of Special Education Schools by manning them with permanent employees and by registrating and improving existing infrastructure. • Supporting the educational work as well as supportive interventions. • Abolition of exclusion and the turning of education forwards to inclusion

 

ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΛΛΑΣ

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων πραγματοποίησε ειδική συνεδρίαση με στόχο την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του εθνικού διαλό-γου για την παιδεία. Μετά από διάλογο, υποβολή προτάσεων, σύνθεση, επανακαθο-ρισμό αποφασίστηκαν ομόφωνα οι παρακάτω προτάσεις.

Abstract: After long debate among the members of the teacher association of our school,these are our suggestions to national dialogos of the ministry of education.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 80 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη: Στις προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του 80ου Δημ. Σχολείου Θεσσαλονίκης θίγονται θέματα που αφορούν: το Ολοήμερο Σχολείο, την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την Ειδική Αγωγή, την Αξιολόγηση των μαθητών, τη Σχολική Αποτυχία, τις Σχέσεις των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα Αναλυτικά Προγράμματα.

Abstract:The proposals of the Teacher’s Association of the 80th Primary School Thessaloniki, are referred to issues such as: the Extended Programme, Teacher’s training, Special Education, Students’ Assessment, School Failure, the relations of the members of the Educational Community and generally the curricula.

Το Σχολείο μας όπως θα έπρεπε να είναι.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 6ο Δημοτικό Ν.Ιωνίας – Βόλου

Περίληψη: Σε αυτή την μελέτη, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Ιωνίας – Βόλου ομόφωνα καταθέτει τις προτάσεις του που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης με την επιφύλαξη για το αν ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία είναι ουσιαστικός ή προσχηματικός. Οι προτάσεις αφορούν τόσο θέματα οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, υποστηρικτικών υποδομών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της Σχολικής Μονάδας, όσο και γενικά θέματα προγραμμάτων σπουδών, ωρολογίων προγραμμάτων, σχολικών βιβλίων, αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, ειδικής αγωγής και περιβαλλοντικής αγωγής. Επίσης, γίνεται αναλυτική αναφορά στα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά βιβλία κάθε τάξης, όπως επίσης και στα αντικείμενα των ειδικοτήτων στο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).


Abstract: In this research, the board of teachers of 6th Primary School of N.Ionia – Volos unanimously file their proposals in the National Dialogue for Education. These proposals concern not only organizational, functional, structural and supporting issues but also educational programs, school books, quality, evaluation and special education.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Περίληψη: Ο σύλλογος διδασκόντων του 2/θ Νηπ/γείου Πλατανιά Ρεθύμνου συζήτησε και αποφάσισε να υποβάλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας προτάσεις που αφορούν στα εξής: Ειδική Αγωγή : α. την παραπομπή νηπίου σε διαγνωστική ομάδα β.απαγόρευση παραμονής νηπίου με ειδικές εκπ/κές ανάγκες στο απογευματινό τμήμα του ολοήμερου νηπ/γείου χωρίς παράλληλη στήριξη, την αύξηση της επιδότησης σχολικών μονάδων και τον εκσυγχρονισμό του νηπιαγωγείου, την στελέχωση των σχολικών μονάδων με μόνιμους εκπαιδευτικούς, με ψυχολόγο και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, την αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών.

Abstract: The teachers of the Nursery School of Platania Rethymnou have discussed and decided to make recommendations in the digital platform of the Ministry of Education.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΝΑΞΟΥ

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μονής Νάξου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων αποφάσισε ομόφωνα να κάνει τις παρακάτω προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας: 1. Διατήρηση των ολιγοθεσίων σχολείων στα νησιά. 2. Αναβάθμιση των ολιγοθεσίων σχολείων με καθηγητές φυσικής αγωγής, ξένης γλώσσας και πληροφορικής στα πλαίσια της ισονομίας των σχολείων και των μαθητών. 3. Συντήρηση των κτιρίων. 4. Έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς από τις 11 Σεπτεμβρίου. 5. Επανέλεγχος από το Υπουργείο Παιδείας των ενοτήτων της διδακτέας ύλης και των σχολικών εγχειριδίων. 6. Αλλαγή της νομοθεσίας που αφορά την αξιολόγηση των μαθητών. 7. Οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και όχι μείωση των αποδοχών τους. 8. Εξίσωση των ωρών διδασκαλίας στα ολιγοθέσια με τα πολυθέσια σχολεία. 9.Διατήρηση του ολοήμερου στα ολιγοθέσια σχολεία 10.Ενίσχυση των ολιγοθεσίων σχολείων με δασκάλους παράλληλης στήριξης.

Abstract: Equality between schools- equality between teachers- no schools closing – teachers in time at schools – changes at school’s books – changes at student’s evaluation.

 

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:  13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Περίληψη: Προτάσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν την Παιδεία.

 Abstract: Suggestions concerning educational issues.

Το ολιγοθέσιο σχολείο στη σημερινή εκπαιδευτική-πολιτισμική πραγματικότητα.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Περίληψη: Η συγκεκριμένη πρόταση εισηγείται τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου προγράμματος που θα έχει ως σκοπό να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών των ολιγοθέσιων σχολείων και να αναβαθμίσει ποιοτικά το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο στο ολιγοθεσιακό σχολικό περιβάλλον. Είναι μια προσπάθεια βασισμένη στη διδακτική εμπειρία και στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που είναι κατάλληλες για την ολιγοθεσιακή διδασκαλία καθώς και στη χρήση των εφαρμογών Τ.Π.Ε. Ειδικά με τη χρήση του Διαδικτύου μπορεί να αναπτυχθεί μια πλατφόρμα για την κατάρτιση, τη συνεργασία, τη δικτύωση και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των δασκάλων, των μαθητών και των εξ αποστάσεως επιμορφωτών τους. Η υποστήριξη αυτής της προσπάθειας αναμένεται να εμπλουτίσει τις, έτσι κι αλλιώς, ελλιπείς για το αντικείμενο της συνδιδασκαλίας σε ολιγοθέσια σχολεία επαγγελματικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών , καθώς επίσης και να βελτιώσει τις δυνατότητές τους να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν τις διδακτικές προτάσεις τους έτσι ώστε να ενισχύουν τη σχέση μεταξύ του μακρινού ολιγοθεσιακού περιβάλλοντος σχολικής διδασκαλίας και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.