Αρχείο κατηγορίας Α/θμια

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:83ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Περίληψη: O Σύλλογος Διδασκόντων του 83ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενος στην προτροπή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αρ. 30535/Δ2/22-02-16 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών, σχετικά με τη συμμετοχή στον «Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία» αποφάσισε να συμμετάσχει στον διάλογο συντασσόμενος με τις θέσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος όπως αυτές κατατέθηκαν την 9η Φεβρουαρίου 2016.

Αναλυτικό Πρόγραμμα-Εκδρομές

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:2ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου

Περίληψη: Προτάσεις από το εκπαιδευτικό προσωπικό του 2ου Δημ. Σχ. Καρύστου.

Συχνά προβλήματα και σκέψεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων νηπιαγωγείων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1o και 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

Περίληψη: Το κείμενο αναφέρει συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί στα δημόσια νηπιαγωγεία και κατευθύνσεις για την αποτελεσματική τους διαχειρίση. Τα θέματα που θίγει είναι οι εγγραφές των μαθητών, το ζήτημα των τραπεζοκόμων στα ολοήμερα, ο ορισμός και τα καθήκοντα προϊσταμένου/ης, ο χωρισμός τμημάτων, η προμήθεια υλικών, οι κτιριακές υποδομές, η επικοινωνία με τους γονείς, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, οι άδειες και οι εμβολιασμοί των νηπιαγωγών, καθώς και οι ευκαιρίες τους για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Abstract: This report focuses on issues that frequently preoccupy early childhood educators in public early childhood education establishments, and suggests certain directions for dealing efficiently with these issues. The report picks upon the following issues: student registrations, dining room services in all-day schools, selection and role of headteachers, class division, teaching materials provision, building maintenance, communication with parents, early childhood curricula, early childhood teachers’ leaves, vaccinations and opportunities for personal and professional development.