Αρχείο κατηγορίας ΕΠΑΛ και Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στις ΑΕΝ με πτυχιο Ναυτικού Τομέα ΕΠΑΛ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Λιαδάκης Στάμος

Περίληψη: Προτείνουμε τεκμηριωμένα το διακίωμα εισαγωγής στις ΑΕΝ Πλοιάρχων ή/ και Μηχανικών, μαθητών ΕΠΑΛ Ναυτικού τομέα, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας για την απόκτηση Πτυχίου ειδικότητας.

Abstract: Προτείνουμε τεκμηριωμένα το διακίωμα εισαγωγής στις ΑΕΝ Πλοιάρχων ή/ και Μηχανικών, μαθητών ΕΠΑΛ Ναυτικού τομέα, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας για την απόκτηση Πτυχίου ειδικότητας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Κ. ΕΣΠΑ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ Ε.Κ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Λιαδάκης Στάμος

Περίληψη: Στο βασικό νόμο που διέπει τη λειτουργία των Ε.Κ., (ΦΕΚ 1318/ 2015), περαιτέρω προτάσεις βελτίωσης που αφορούν στον τροπο επιλογής Υπευθύνων Τομέων, τον εξοπλισμό των Ε.Κ. , την ένταξη σε ΕΣΠΑ κ.α.

Abstract: Στο βασικό νόμο που διέπει τη λειτουργία των Ε.Κ., (ΦΕΚ 1318/ 2015), περαιτέρω προτάσεις βελτίωσης που αφορούν στον τροπο επιλογής Υπευθύνων Τομέων, τον εξοπλισμό των Ε.Κ. , την ένταξη σε ΕΣΠΑ κ.α.

Αναβάθμιση ΕΠΑ.Λ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Ταμπάκος

Περίληψη: Αναβάθμιση των σπουδών που προσφέρει το ΕΠΑ.Λ. με αντίστοιχη αναβάθμιση των δικαιωμάτων των πτυχιούχων.

Abstract: Upgrading of study offered by the EPAL with a corresponding upgrade of graduates rights.

Σύνδεση Τεχνικών Λυκείων με τη Βιομηχανία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Giannis Matsoukas

Περίληψη: Σύνδεση Τεχνικών Λυκείων με τη Βιομηχανία – Προτάσεις

Abstract: Προγραμματισμός επισκέψεων μαθητών Τεχνικών Λυκείων αλλά και Γενικών Λυκείων σε Καινοτόμες Εταιρείες, π.χ. Φαρμακοβιομηχανίες, με την θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας. • Πρακτική άσκηση μαθητών Τεχνικών Λυκείων σε Καινοτόμες Εταιρείες, με πρόβλεψη ασφάλισής των κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους. • Παροχή μορίων εκπαίδευσης που θα φαίνονται στην συνολική εικόνα των μαθητών που θα αποφοιτούν από το Λύκειο και θα αναγράφονται στο απολυτήριο. • Αποτύπωση της πρακτικής άσκησης με έκθεση, η οποία θα βαθμολογείται και θα βραβεύονται οι καλύτερες.

Πρόταση για την αναδιοργάνωση της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σταύρος Χρ. Πάγκαλος, Σχολικός Σύμβουλος, κλ. ΠΕ12.05

Περίληψη: Η πρόταση επιχειρεί να αντιμετωπίσει δύο σοβαρές αδυναμίες που ταλανίζουν το σύστημα Επαγγελματικής – Τεχνικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας: την χαμηλή εκτίμηση που δείχνει η ελληνική κοινωνία στο ΕΠΑΛ και την πολυδιάσπαση των διοικητικών δομών που παρέχουν αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα.

Abstract: The proposal seeks to address two serious weaknesses afflicting the regime of Professional and Technical Education in our country: the low estimate showing the Greek society to EPAL and fragmentation of administrative structures providing initial vocational education and training in Greece.

Συμβολή στον εθνικό διάλογο για την Παιδεία – Μέρος Ι

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΕΤΕΚ

Περίληψη: Δύο σχόλια επί της θεματικής Σχετικά με την τεχνολογική διάσταση που πρέπει να διατρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα, Σχετικά με την καλλιτεχνική διάσταση που θα πρέπει να διατρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα, Σχετικά με την ανώτερη δευτεροβάθμια και ειδικότερα την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, Σχετικά με την κατάρτιση, τη Δια βίου μάθηση και την μεταδευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση

Abstract: Two comments on the agenda of the technological dimension to be running through the educational system, On the artistic dimension that should be running through the educational system, On the upper secondary and especially technical and professional Education, About training, lifelong learning and post-secondary technical and vocational education

Το Λύκειο δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Καλοδήμος Δημήτρης., Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Περίληψη: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Π.Ι. κ. ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Μεταξύ άλλων αναφέρει: “Μήπως, επομένως, και οι προτάσεις για «αποσύνδεση» και «αποδέσμευση» του Λυκείου από το «εξεταστικό» πρέπει να μελετηθούν σε βάθος πριν γίνουν αποφάσεις της πολιτείας; Μπορεί να παραγνωρίζεται το αντικειμενικό γεγονός ότι το Λύκειο είναι η εκπαιδευτική βαθμίδα που «εφάπτεται» της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης; Δεν οφείλει, το Λύκειο να προσφέρει μεταξύ άλλων στους μαθητές «…τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα» (Ν. 2525/98); Μήπως η απόκτηση αυτών των «γνώσεων και εφοδίων» σε κάποιο μεταλυκειακό ή σε κάποιο προπαρασκευαστικό έτος οξύνει το πρόβλημα της απαξίωσής του Λυκείου παρά το αμβλύνει; Μήπως, δηλαδή, το Λύκειο δεν πρέπει να αποδεσμευθεί από την υποχρέωσή του αυτή; Μήπως εν τέλει η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του Λυκείου είναι το κλειδί για την αναβάθμιση του Λυκείου ώστε χωρίς να ετεροπροσδιορίζεται από το «εξεταστικό» (όπως συμβαίνει σήμερα), να προσφέρει στο πλαίσιο μια ευρύτερης και ολοκληρωμένης παιδείας όλα τα αναγκαία και επαρκή εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα; “

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών σε ένα σύγχρονο επαγγελματικό λύκειο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Περίληψη: Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται μια πρόταση για τα αναλυτικά προγράμματα του ΕΠΑ.Λ. τα οποία θα βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και στον μαθητο-κεντρισμό. Στην αρχή, παρουσιάζονται οι τάσεις στην ευρωπαϊκή ένωση και μετά διαμορφώνεται μια πρόταση προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα. Έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι μαθητές που επιλέγουν την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση έχουν μαθησιακά και κοινωνικά προβλήματα και επομένως, χρειάζονται διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις και περισσότερη υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο. Απαιτείται ποιοτική και ουσιαστική γνώση που θα προκύπτει μέσω των σύγχρονων μαθητο-κεντρικών διδακτικών προσεγγίσεων βασισμένων στα μαθησιακά αποτελέσματα και των διδακτικών βιβλίων που θα τις υποστηρίζουν. Η εργαστηριακή- πειραματική εμπειρία μέσω δραστηριοτήτων ή διδακτικών σεναρίων, που θα βασίζονται σε επαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και μεθόδους μάθησης μέσω δράσης, θα υποστηρίζει- ενδυναμώνει τους μαθητές στην κατάκτηση της γνώσης ατομικά και/ή συνεργατικά. Τα μαθήματα πρέπει να είναι ενιαία (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος ως ενιαίο σύνολο). Το μεγαλύτερο μέρος της θεωρητικής γνώσης θα ανακύπτει από την πειραματική μελέτη, τις επαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και τη μάθηση μέσω δράσης. Για τα γενικά/ανθρωπιστικά μαθήματα προτείνονται θεματο-κεντρικά ή προβληματο-κεντρικά προγράμματα σπουδών.

Abstract: In this article, a proposal for the curricula of the vocational lyceum of Greece that will be based upon learning outcomes and student-centered learning is presented. In the beginning, the trends of the countries of European Union are presented and then a general proposal for the curricula of the vocational high schools of Greece is presented. Research shows that a large number of students who mainly select the vocational paths have learning disabilities or school difficulties. Consequently, they need special teaching and learning approaches and more personalized support. Thus, the focus of curriculum should be on student-centred learning through inductive reasoning, because research shows it is more appropriate for students with learning disabilities or school difficulties. The qualitative knowledge should be obtained through modern teaching and learning methods and appropriate learner-centred textbooks. The experience that the learners will obtain through activities based upon inductive reasoning and action learning might empower construction of knowledge. This proposal does not differentiate between theory and practice but it leads towards a continuing practice where the theory would be discovered through experimentation and action learning. For the general knowledge subjects are suggested problem-based and issue-based curricula.

Πρόταση για την αναδιάρθρωση των ΑΕΙ – ΤΕΙ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΡ. ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Περίληψη: Προτείνεται κατάργηση των ΤΕΙ, απορρόφηφσή τους από τα ΑΕΙ, δημιουργία κατωτέρων σχολών διαφόρων επιπέδων υπό την ομπρέλλα των ΑΕΙ, όλα σε ενιαία ΑΕΙ ανά περιφέρεια, ή κλαδικά σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Abstract: The proposal argues for the abolition of the Technological Educational Institutions (TEIs), their merge with the Higher Educational Institutions (AEIs), the foundation of lower educational institutions of several levels, all under the umbrella of single AEIs at regional or sectoral (in Athens & Thessaloniki) level.