Αρχείο κατηγορίας Εθνικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης (National Curriculum) και Αξιολόγηση-αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και των εμπλεκομένων στη διαδικασία της εκπαίδευσης

Στάνταρτς, κυβέρνηση, εκπαίδευση, κόμματα

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: P Tsakiropoulos

Περίληψη: A contribution to delineate tasks of the “working party” and highlight the constraints of their “discussion”.