Αρχείο κατηγορίας Προτάσεις

Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών: Ριζική τομή ή κατάρρευση;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Θοδωρής Οτζάκογλου, Εκπαιδευτικός Βαρβάκειου Γυμνασίου

Περίληψη: Ένας κριτικός προβληματισμός προγραμμάτων σπουδών Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών διεθνώς και στη χώρα μας. Πρόταση ριζικής αναμόρφωσης του ελληνικού υποδείγματος

Abstract: A critical approach to a worlwide teachers’ professional development programs and a radical reform proposal for the Greek paradigm

 

Απλές προτάσεις κοινής λογικής

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Περίληψη: Η παιδεία και οι όποιες μεταρρυθμίσεις που όντως είναι απαραίτητες πρέπει να μελετηθούν και να αρχίσουν να εφαρμόζονται σε ένα συμφωνημένο βάθος χρόνου βαθμιαία και με ετήσια αποτίμηση των αποτελεσμάτων.

ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ & ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ η “Διαδικασία Διορισμού Εκπαιδευτικών του Υπ. Παιδείας”.

Δείτε την πρόταση

Συγγραφέας: ΣΥΜΕΩΝ ΛΑΦΤΣΟΠΟΥΛΟΣ/ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη: (Πτυχιούχος Πληροφορικής (ΠΕ20) και κάτοχος Μεταπτυχιακού με πλήρη συνάφεια, με πιστοποιημένη Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια «Απόφοιτος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε», με ξένη γλώσσα σε άριστο επίπεδο και με πιστοποίηση “Εκπαιδευτικής Επάρκειας”Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), με 1.000 και πλέον ώρες διδακτικής εμπειρίας στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ και στα αντίστοιχα ΙΕΚ, έγγαμος με τέκνο, υπολείπεται στην κατάταξη των πινάκων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του Υπ. Παιδείας, έναντι αυτού που δεν έχει κανένα πρόσθετο προσόν(απλά πτυχιούχος) αλλά τυγχάνει να έχει έστω και μία (1) ώρα διδακτικής προϋπηρεσίας στην Αθμια ή Βθμια εκπαίδευση του Υπ. Παιδείας!!!!) Ο υπόψη ενδιαφερόμενος κατατάσσεται στον Πίνακα “Γ”, ενω ο έχων απλά και μόνον (1) ώρα διδακτικής προϋπηρεσίας, χωρίς πρόσθετα προσόντα, στον Πίνακα“B”!!! Η απόλυτη αναξιοκρατία και αδικία συνεχίζεται ξεδιάντροπα μέχρι και σήμερα!!!!

Abstract: ( IT Graduate (PE20), owner of Master’s degree in full relevance with certified Pedagogy and Teaching competence “ASPETE” with a foreign language at an excellent level and certified “Educational Attainment on Non Formal Adult Education by the National qualification certification agency and vocational guidance (E.O.P.P.E.P), with over 1000 hours teaching experience in Business OAED Apprenticeship Schools and respective IEK, married with children, falls in the ranking tables of the Ministry of Education, against whomsoever has no additional qualification (just graduated) but happens to have even one (1) hour of service in teaching in A’level or B’level education of the Ministry of Education !!!!) The above mentioned concerned is demoted in Table “C”, while the owner of only (1) hour teaching service, without additional qualifications, in Table “B” !!! The absolute meritocracy and injustice continues shamelessly until today !!!!

 

Εισαγωγή φοιτητών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Περίληψη: Πρόταση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αντικείμενο την θεσμοθέτηση Συστήματος Ειδικών Εισιτηρίων Εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών στο πρώτο έτος σπουδών.

Abstract: Proposal of the Department of Music Science and Art of the School of Social Sciences, Humanities and Arts of the University of Macedonia, concerning the establishment of Special Entry Examination System for admission in the first year of studies.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Συντάκτης: ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΣΑΡΗΣ

Περίληψη: Μείωση των ωρών για την απόκτηση γνώσεων στις απαραίτητες ώρες για τις πλέον χρήσιμες με σύγχρονα κριτήρια γνώσεις στο συντομότερο διάστημα με την χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων. Πρόταση για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Ο μέσος μαθητής από την 1η Δημοτικού έως το τέλος της 3ης Λυκείου θα ξοδέψει 1) Περίπου 13,000 ώρες για παρακολούθηση στο σχολείο. 2) 2,000 ώρες για μια ώρα μελέτη ημερησίως 3) Άλλες 2,000 ώρες για μετάβαση – επιστροφή στα σχολεία με μέσο όρο μισή ώρα για τη κάθε διαδρομή. Αν επιχειρήσουν με το ισχύον σύστημα οι μαθητές να λιγοστέψουν τις ώρες είτε διδασκαλίας είτε μελέτης τους τότε πάνε όλες χαμένες. Είτε δεν αποφοιτούν επειδή δεν διαβάζουν αρκετά είτε μαθαίνουν εντελώς επιπόλαια τα μαθήματα ίσα για να περνάνε τις τάξεις. Με 17,000 ώρες λοιπόν κατ’ ελάχιστο οι μαθητές αποκομίζουν στοιχειωδώς τις γνώσεις που διδάσκει το ισχύον σύστημα βασικής εκπαίδευσης. Οι γνώσεις αυτές όμως είναι σε πολλές περιπτώσεις χωρίς καμία πρακτική χρησιμότητα. Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά και Οικιακή οικονομία αν καταργηθούν όλως διόλου δεν θα εμποδίσουν κανέναν να γίνει επιτυχημένος σε οποιοδήποτε από τα σύγχρονα επαγγέλματα. Άρα κατ’ αρχήν αυτές οι ώρες μπορούν να ΜΗΝ επιβαρύνουν τον μαθητή. Επίσης πολλά μαθήματα που σε μια τάξη με 20 μαθητές πάνε πολύ αργά με μια εκπαίδευση σε κάθε μαθητή ξεχωριστά μπορούν να τον διδάξουν τα ίδια ακόμη και στο 1/10 του χρόνου. Η ιδιαίτερη εκπαίδευση προς κάθε ένα μαθητή δεν μπορεί να δοθεί βεβαίως με ιδιαίτερους εκπαιδευτικούς για κάθε μαθητή της Ελλάδας. Όμως μπορεί με κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα Η/Υ να δοθεί ακόμη και για όλα τα μαθήματα που θα εξεταστούν πριν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια. Τα μαθήματα Η/Υ αποδίδουν πολύ περισσότερο διότι και επειδή : 1) Ο μαθητής μπορεί να τα κάνει με την ησυχία του από το δωμάτιο του. Αυτό εξοικονομεί επίσης της ώρες μετάβασης και επιστροφής του καθώς και τα έξοδα. 2) Διαθέτουν ήχο, εικόνα και βίντεο κερδίζοντας την προσοχή του 3) Έχουν διαρκή αλληλεπίδραση με το μαθητή οπότε δεν βαριέται 4) Μπορούν να παρέχουν χρονόμετρο στις ασκήσεις ώστε να μετράει μόνος του ο μαθητής την συγκέντρωση και την απόδοσή του 5) Μπορούν να κάνουν τα δοκιμαστικά τέστ πολύ διασκεδαστικά για τον μαθητή πριν τα επίσημα τελικά τεστ 6) Μπορούν να παρέχουν πολύ περισσότερη πληροφορία συγκεντρωμένη στο κάθε μάθημα από ότι ο μέσος δάσκαλος σε μια ώρα διδασκαλίας αποσπώμενος κάθε τόσο από τους μαθητές 7) Μπορούν να απαντήσουν σε πολλές περισσότερες απορίες του μαθητή με τη μορφή FAQ ή Help 8) Με λινκ παρέχουν ακόμη περισσότερη πληροφορία για όσους μαθητές το θέλουν απευθείας από όλο το ευρύτερο διαδίκτυο. Την ίδια στιγμή μια τέτοια μεταρρύθμιση παρουσιάζει ιδιαίτερα συστημικά εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα. 1. Η Ύλη αλλάζει εύκολα. Πιο εύκολα φτιάχνεται ένα καινούργιο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντί 200,000 καινούργια βιβλία με το νέο μάθημα που θέλουμε να εντάξουμε στην Ύλη. Ακόμη πιο εύκολα γίνονται μετατροπές και βελτιώσεις σε ήδη υφιστάμενα προγράμματα. 2. Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες μπορούν να παρακολουθήσουν από το σπίτι τους. Μπορούν τώρα να καλυφθούν ειδικές ανάγκες που αποκλείουν σήμερα μαθητές που ίσως έχουν δίψα για μάθηση και θα μπορούσαν να γίνουν πολύ καλοί επιστήμονες. Τέτοιες ανάγκες εκτείνονται από την αναπηρία και την δυσκολία μετακίνησης έως την μεγάλη απόσταση, την αδυναμία μερικά σχολεία να έχουν όλους τους καθηγητές και βέβαια το μπούλιιγκ. 3. Μπορεί να υπάρχει ον λαιν σύνδεση με κανονικό δάσκαλο για το μάθημα που μελετάει ο μαθητής. 4. Οι μαθητές μπορούν να ολοκληρώσουν τους κύκλους σπουδών με ταχύτητα της επιλογής τους. 5. Οι πολύ ικανοί μαθητές τουτέστιν οι αυριανοί λαμπροί επιστήμονες μπορούν να εισέλθουν στα ΑΕΙ πολύ πριν τα 18 κερδίζοντας πολύ χρόνο. 6. Μαθητές που δυσκολεύονται στη μάθηση λόγω της μεγαλύτερης διασκέδασης και μεταδοτικότητας αυτού του τρόπου θα μάθουν τελικά περισσότερες πραγματικές γνώσεις από όσες θα μάθαιναν σε οποιαδήποτε τάξη. 7. Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν συμμετέχοντας πολύ περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 8. Η ώρα μελέτης και μαθήματος εξισώνονται 9. Περισσότερη διαθέσιμη ώρα για παιχνίδι κάνει το μαθητή πιο χαρούμενο και έτσι πιο αποδοτικό όταν κάνει μάθημα. 10. Τελικές εξετάσεις από ηλεκτρονικό πρόγραμμα γλιτώνουν πολύ χρόνο και χρήμα και δίνουν αποτελέσματα αμέσως. Συστημικά μειονεκτήματα του προγράμματος θα είναι : 1. Πολλοί εκπαιδευτικοί δεν θα χρειάζονται πια. Μεγαλύτερη ανεργία. 2. Πολλοί νέοι θα εξέρχονται στην αγορά εργασίας, όπου σήμερα έχουν ήδη 60% ανεργία, ακόμη νωρίτερα. 3. Κοινωνικοποίηση. Ωστόσο τα Δημοτικά σχολεία θα πρέπει πάντα να είναι στην κλασσική τους δομή ώστε αφενός τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν αφετέρου να μάθουν από δασκάλους όλες τις τεχνικές χειρισμού Η/Υ που θα χρειάζονται στην συνέχεια. Ίσως χρειαστεί να διατηρηθούν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια για παιδιά που δεν θα προτιμούν τον νέο τρόπο. Όμως θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους πραγματικά αξίζουν να προχωρήσουν πολύ γρηγορότερα και καλύτερα τις γνώσεις τους . Πέραν της δυνατότητας να αποκτήσουν τις ίδιες ακριβώς γνώσεις πολλά παιδιά που για διάφορους λόγους είναι ακόμη σήμερα αποκλεισμένα από μέρος ή το σύνολο των μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση μια τέτοια μεταρρύθμιση θα είναι καθοριστική για το μέλλον της χώρας και είμαστε ήδη αναγκασμένοι να την κάνουμε απλά ζημιωνόμαστε όσο δεν την κάνουμε. Διάγουμε μια ιστορική περίοδο όπου το υπάρχον οικονομικό μοντέλο που αγωνίζεται να δημιουργήσει θέσεις εργασίας έχει ήδη καταρρεύσει. Το επόμενο οικονομικό μοντέλο (αν βέβαια η πτώση του παρόντος δεν καταστρέψει τα πάντα) θα είναι προσανατολισμένο στην λιγότερη ημερήσια εργασία ώστε να παρέχει δυνατότητα εργασίας τουτέστιν και επιβίωσης σε όλους. Επίσης θα έχει στόχο πιο καταρτισμένους στις σύγχρονες επιστημονικές ανάγκες μαθητές ώστε να λειτουργεί το αποδοτικότερο δυνατόν καλύπτοντας και ικανοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ανάγκες. Οπότε σε ένα τέτοιο σύστημα το να ολοκληρώνουν οι μαθητές την οποία Ύλη ισχύει κάθε φορά με ταχύτητα και πιστότητα αποκομίζοντας πραγματικές γνώσεις θα είναι στόχος αντί για πρόβλημα. Τέλος ενδεικτικά πρέπει να αναφερθούμε στην Ύλη, το τρίτο μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεταρρύθμισης μετά την ταχύτητα και την πιστότητα της μάθησης. Μέσα σε περίπλοκα και εκτεταμένα εκπαιδευτικά συστήματα η δυνατότητα αλλαγής της Ύλης είναι πάμπολλες φορές η κρισιμότερη παράμετρος για την επιλογή της Ύλης. Συνεχίζεται δηλαδή να διδάσκεται σε πολλές περιπτώσεις ύλη ή και μαθήματα παντελώς άχρηστα ίσα και επειδή αυτή ήταν η περυσινή ύλη. Με το πέρυσι έτσι να πηγαίνει ακόμη και 70 χρόνια πίσω! Ο κόσμος αλλάζει γρηγορότερα σήμερα από ποτέ και ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να είναι ευέλικτο και γρήγορο ώστε να μπορεί να παρακολουθεί αυτές τις αλλαγές και ύστερα δια των μαθητών του να προσφέρει κι αυτό την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στην υλοποίηση τους. Και έτσι τελικά στην κοινωνική πρόοδο. Με εκτίμηση, Ξενοφών Ίσαρης Συγγραφέας, Προγραμματιστής Η/Υ και Γραφίστας

Κριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Ελλάδας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κατσίκας Νικόλαος

Περίληψη: Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η μαθητική κοινότητα θα πρέπει να προετοιμάζεται για τη διαχείριση της τεράστιας ποσότητας πληροφοριών που δέχεται καταιγιστικά από το διαδίκτυο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πρέπει, επίσης, να προετοιμάζεται για τη διαχείριση σύνθετων προβλημάτων, που σχετίζονται με τη διαρκή αλλαγή σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής που απλώνεται από τη δομή της οικογένειας μέχρι τη διαχείριση του πλανήτη. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας πρέπει πρωτίστως να σκοπεύει στην ισορροπημένη συναισθηματική, σωματική και πνευματική ωρίμανση και ανάπτυξη των μαθητών, η οποία επιδιώκεται με τον αναπροσανατολισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών της διδασκαλίας. Ο στόχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους, καθώς και με την εισαγωγή δραστηριοτήτων, που θα αναπτύσσουν τη αυτογνωσία, τον διάλογο, την κριτική σκέψη, την ελευθερία, την δημοκρατία, την ελευθερία λόγου γενικότερα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, που είναι πολύ συχνό πρόβλημα στην εποχή μας, καθώς επίσης και την ανακαλυπτική μάθηση και γνώση, τις ηθικές αξίες, την ικανότητα στη λήψη αποφάσεων και τέλος την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα. Η κουλτούρα, την οποία πρέπει να ανακαλύψουμε, δε βρίσκεται ούτε στην παραδοσιακή εκπαίδευση ούτε στην εξειδίκευση, όπως εφαρμόζεται σήμερα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ο τεμαχισμός της γνώσης, ακόμη και αν είναι επιστημονικός (ύλη, τομείς, παραδόσεις, μαθήματα κ.λ.π.), δε βοηθά το άτομο να αποκτήσει μια αντίληψη του συνόλου των προβλημάτων της κοινωνίας. Η γνώση, η οποία είναι προσανατολισμένη προς το παρελθόν, δεν είναι χρήσιμη σήμερα όπου τα προβλήματα συσσωρεύονται ασταμάτητα. Θα πρέπει να προσανατολίσουμε την εκπαίδευση προς την απόκτηση μιας εξελικτικής κουλτούρας, δηλαδή μιας μόρφωσης η οποία να ευνοεί την πραγματική οικολογική και κοινωνική συνείδηση. Δεν καλούμαστε πια να μαθαίνουμε αλλά να μάθουμε να βλέπουμε την καταλληλότητα των γνώσεων, όταν τις αποκτούμε, σε ό,τι αφορά την επίλυση των μακρο-προβλημάτων μας. Σύμφωνα με την Κριτική Παιδαγωγική μορφωμένο είναι το άτομο το οποίο μπορεί να ρυθμίσει τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι το άτομο το οποίο εκθέτει τη δική του γνώση του παρελθόντος.

Abstract: Today, as never before, the student community should be prepared to manage the enormous quantity of information received by storming the internet and the media. It should also be prepared to manage complex problems related to the constant change in every area of ​​social life that spreads from family structure to manage the planet. The educational system of Greece should primarily intends to balanced emotional, physical and spiritual maturation and development of students, which seeks to redirect the quality characteristics of teaching. This objective can be accomplished by a variety of education and teaching methods, and by introducing activities that develop self-awareness, dialogue, critical thinking, freedom, democracy, freedom of speech in general, respect for diversity, which very frequent problem in our time, as well as discovery learning and knowledge, ethical values, competence in making decisions and finally to raise awareness on social issues. The culture, which we must discover, is not found either in traditional education or specialization, as currently applied in our educational system. The fragmentation of knowledge, even if science (matter, fields, traditions, etc. courses), it helps the individual to gain an understanding of all the problems of society. Knowledge, which is oriented towards the past, it is not useful today where problems accumulate endlessly. We have to orient education toward acquiring an evolutionary culture, ie an education that fosters true ecological and social conscience. There we no longer learn, but learn to see the relevance of knowledge, when you acquire in terms of solving our macro-problems. According to Critical Pedagogy educated is the person who can regulate the problems of society and not the person who exposes his own knowledge of the past.

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια:  Giota Draina

Περίληψη: για την επιλογή των στελεχών της Α/θμιας εκπαίδευσης

Abstract: Proposal about the Elemantary education

Ουσιαστικό μάθημα αντι-ρατσισμού και αντι-bullying στα σχολεία .

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: ΝΑΝΣΥ ΚΟΚΚΑΛΗ

Περίληψη: Εισαγωγή & μάθηση στα παιδιά καλής συμπεριφοράς απο τις πρώτες τάξεις του δημοτικού , σεβασμός σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και φυλές.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΜΑ

Περίληψη: Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ζ.Ε.Π.

Abstract: WE WORK AT SCHOOL. WE ASK THE RECOGNITION OF OUR EXPERIENCE IN TO THE TABLES OF ASSOCIATE TEACHERS.

Μεταρρύθμιση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Χρήστος Κούτρας

Περίληψη: Μεταρρύθμιση σε 1οΒάθμια και 2οΒάθμια

Abstract: Reform in Primary and Secondary Education