Αρχείο ετικέτας αγγλικά ειδικότητας

Προτάσεις για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας

 

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Λιαβέρη Μίκυ ΠΕ 06/ 10ο ΕΠΑΛ Αθηνών

Περίληψη: Το σχολείο της αριστεράς δεν πρέπει απλά να είναι σχολείο “ΊΣΩΝ ” ευκαιριών όπου όλοι,ψηλοί και κοντοί,θα έχουν ένα ίδιου ύψους κάθισμα να κάτσουν. Πρέπει να είναι ένα σχολείο “ΔΙΚΑΙΩΝ “ευκαιριών όπου καθένας ανάλογα με το ύψος του θα παίρνει ψηλότερο ή χαμηλότερο σκαμνάκι ώστε ΌΛΟΙ τελικά να βλέπουν από το ίδιο οπτικό σημείο τη γνώση.


Abstract: The school of the left shouldn’t simply be a school of “equal chances” where all, both short and taller , would share a same size stool to sit on. It has to be a school of “fair chances” where each one according to their height would be given a taller or shorter stool so that EVERY SINGLE STUDENT can view knowledge from the same perspective.