Αρχείο ετικέτας Αγγλικά

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

Περίληψη:Ο σύλλογος των καθηγητών του Γυμνασίου Φωτολίβους προτείνει τους ακόλουθους άξονες στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία: 1)αναμόρφωση των ξενόγλωσσων βιβλίων 2)αναμόρφωση των βιβλιων των Μαθηματικών 3) απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα της Πληροφορικής.

Abstract: The teachers board of Fotolivos High School submits the following axes in the framework of the National Discussion for Education: 1) reformation of foreign languages’ schoolbooks 2) reformation of the Mathematics’ schoolbooks 3) final and year exams in the I.C.T (Information and Communication Technology) school project.

 

«Αλλαγές σε δομές και σε υποδομές»

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

Περίληψη: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Διορισμοί μόνιμου βοηθητικού προσωπικού. Ύπαρξη αιθουσών ειδικών χρήσεων. Έγκαιρη τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα σχολεία το Σεπτέμβριο. Εξοπλισμός με σύγχρονα και διαδραστικά εργαλεία/συστήματα ΤΠΕ. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην Α΄ και Β΄ τάξη σε όλα τα σχολεία και αύξηση των ωρών της γυμναστικής Λειτουργία μόνο 6/θεσιων δημοτικών σχολείων. Θεσμοθέτηση του σχολικού περίπατου. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην Α΄ και Β΄ τάξη σε όλα τα σχολεία και αύξηση των ωρών της γυμναστικής Εισαγωγή των μαθημάτων σκακιού και της Βυζαντινής Μουσικής. Είκοσι δύο μαθητές ανά τάξη.

Abstract: There is a need to change the assignments of teachers of applied arts ( PE18.26 , 18.27 , 18.28 ) to take first assignment History Art and Free and Linear Design in General High schools , and second assignments in all courses of PE08 . So teachers who surplus can to address the shortcomings in PE08.

Μερικές σκέψεις για την ξενόγλωσση εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δήμητρα Καμτσίδου

Περίληψη: Στο δημόσιο σχολείο τα παιδιά μας έρχονται σε επαφή με δυο ξένες γλώσσες. Όμως ούτε αποκτούν ικανές γλωσσικές δεξιότητες, ούτε χαίρονται τη διαδικασία της εκμάθησης, καθώς δεν έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να απολαύσουν τη γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας. Η γλωσσομάθεια έχει περιοριστεί στην πιστοποίηση, η οποία δίνεται κατά κύριο λόγο από ιδιωτικούς φορείς του εξωτερικού αφού πρώτα τα παιδιά προετοιμαστούν σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή με ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ το ΚΠγ ποτέ δεν θεωρήθηκε ισχυρός τίτλος πιστοποίησης, ούτε και συνδέθηκε με τη Δημόσια εκπαίδευση

Abstract: Some thoughts on foreign language learning and the Greek educational system. Students in Greece fail to learn a foreign language in state schools, although they are taught English for ten years, and either French or German for eight years. Moreover, certification is provided mainly by foreign institutions after the children have spent a lot of time and money on private tuition.