Αρχείο ετικέτας αγωγή υγείας

Σκέψεις για το σχέδιο πορισμάτων της επιτροπής διαλόγου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Τάσος Κουράκης

Περίληψη: Στις διαπιστώσεις και προτάσεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής υπάρχει ειδικό κεφάλαιο, η ΠΡΟΤΑΣΗ 05 η οποία αναφέρεται με αναλυτικό τρόπο στην αναβάθμιση σε όλες τις βαθμίδες της Αγωγής Υγείας. Ως εκ τούτου εκτιμώ ότι καλό θα είναι να υπάρχει μια κοινή ορολογία μεταξύ των δύο κειμένων. Και καθώς η Αγωγή Υγείας είναι ένας κοινά αποδεκτός όρος παγκοσμίως, στο κεφάλαιο 13 ή όπου αλλού υπάρχουν θεματικές για την σωματική, πνευματική και ψυχολογική ενίσχυση των μαθητών να εναρμονίζονται με την πρόταση της Επ. Μορφωτικών. Όλη η αντίληψη περί Αγωγής Υγείας θα πρέπει να αντιστοιχείται σε μια οργανωτική δομή που να στηρίζει και να αναπτύσσει την όλη θεματική. Μια από τις προτάσεις για την δομή αυτή είναι να ενταχθεί ο τομέας της Αγωγής Υγείας στο Εθνικό Συμβούλιο για τη Σχολική Ψυχολογία (ΕΣΣΨ), που στην περίπτωση αυτή για να καλύψει και τη σωματική και πνευματική υγεία, καθώς και άλλα θέματα (λ.χ δημοκρατικής παιδείας), καλό θα ήταν να ονομαζόταν κάπως αλλιώς. Σχετικά με το «Συμβόλαιο Τιμής» θεωρώ ότι το να βάζουμε μαθητές να υπογράφουν κείμενο με το λόγο της τιμής τους κ..λ.π δεν βοηθάει, απεναντίας δημιουργεί άλλους συνειρμούς. Γιαυτό προτείνω το εξής: θα μπορούσαμε στο πνεύμα του όλου σχεδίου, να περιγράφουμε γενικούς κανόνες συμπεριφοράς για τις μαθήτριες -μαθητές, τις δασκάλες -δασκάλους και τους γονείς και κηδεμόνες.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ «AΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΑΙ «ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ» ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) ΩΣ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περίληψη:Στην εισήγησή μου προτείνω και αιτιολογώ ότι πρέπει να εισαχθούν τα μαθήματα «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» και “ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ” στη διδακτέα ύλη όλων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί η γνώση των τρόπων προστασίας της υγείας από κινδύνους και η γνώση παροχής πρώτων βοηθειών μπορεί να σώσει πολλές ζωές νέων ανθρώπων.

Abstract: In my proposal I suggest –and justify- that teaching courses of “HEALTH EDUCATION” and “FIRST AID” should be introduced in the curriculum of all schools in Secondary Education because knowledge of first aid and how to prevent health risks may save many lives of young people.

AΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Δανιηλίδου Κατερίνα

Περίληψη: Η Αγωγή Υγείας μέσω μαθήματος να ενταχθεί στο βασικό κορμό των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου.

Abstract: Health education through course to join the main body of the courses Elementary and High School.