Αρχείο ετικέτας αειφορία

Οι οικολογικές αρχές και αξίες στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΟΠ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑ

Περίληψη: Εμείς οι Οικολόγοι Πράσινοι τασσόμαστε υπέρ ενός δημοκρατικού-αντιαυταρχικού σχολείου που καλλιεργεί την επιείκεια στη διαφορά και τις οικουμενικές αξίες, ενός σχολείου που προάγει την πολυπολιτισμικότητα, αλλά ταυτόχρονα προσαρμόζεται και προβάλει τις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και θέτει στο επίκεντρο της εκπαίδευσης την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Abstract: We Ecologists Greens are in favor of a democratic-antiauthoritarian school, gardening grace the cultural diversity and universal values, a school that promotes multiculturalism, but also adjusted and highlight the local characteristics of each region, social, cultural, economic and puts the focus of education sustainability and environmental protection.