Αρχείο ετικέτας ΑΜΕΑ

Προτάσεις του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου ΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Σύλλογος Διδασκόντων Ειδικού Γυμνασίου-ΛυκείουΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης

Περίληψη: Το Ειδικό γυμνάσιο –Λύκειο ΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης από την εποχή της ίδρυσής του το 1985 λειτουργεί σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των Σχολείων της Γενικής Εκπαίδευσης και δεν υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα που να το εξειδικεύουν ούτε ως προς τα γνωστικά αντικείμενα ούτε ως προς τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών. Κρίνεται απαραίτητο από το σύλλογο διδασκόντων το ενιαίο αυτό αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης να διδαχθεί με άλλου είδους προσέγγιση και να είναι πιο ευέλικτο για να είναι πιο αποτελεσματικό για τους κωφούς μαθητές ,καθώς και να εμπλουτιστεί από τη μια με εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης και από την άλλη με υποστηρικτικά προγράμματα που θα υλοποιούνται από την κοινωνική υπηρεσία. Επίσης το δίκτυο υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχονται με την μορφή των ΣΔΕΥ –ΕΔΕΑΥ πρέπει να διευρυνθεί και με ειδικότητες κατάλληλες για την εκπαίδευση των κωφών και τέλος να επαναξεταστεί ο ρόλος των ΚΕΔΔΥ ως προς την καθολική ισχύ των γνωματεύσεών του.

Abstract:The Gymnasium and Lyceum for the deaf and the hearing-impaired of Thessaloniki since its foundation in 1985, operates according to the curriculum of the schools of General Education and there are no official regulations or legislation that differentiate them from other schools, neither in terms of the school subjects, nor on the assessment of the students. The teachers association finds imperative that the curriculum of the General Education be taught with a new more flexible approach in order to be more effective for the deaf and the hard of hearing, as well as it should be enriched with educational programs of special training and supportive programs provided by social services specialists. Moreover, the network of supportive services provided by SDEY (School Network of Education and Support) / EDEAY (School Boards of Diagnostic and Educational Assessment and Support) has to be extended with skilful experts adept at teaching deaf and hearing-impaired students. Finally, the role of KEDDY (Centre of Diagnosis and Genaral Diagnosis and Support) has to be re-examined as for the accuracy of its medical evaluations.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΣ ΑΜΕΑ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη: 1. ΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Ή ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 2. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΜΕΑ 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Abstract: 1. STRUCTURES OF POST-SECONDARY EDUCATION OR LIFELONG LEARNING. 2. SCHOOL GAMES FOR STUDENTS WITH DISABILITIES 3. STUDENTS WITH DISABILITIES IN EXPERIMENTAL SCHOOLS

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Περίληψη: Η πρότασή μου που ουσιαστικά αποτελείται από 13 υποπροτάσεις, αναλύει κάποιους παράγοντες, που κατ’ εμέ είναι ζωτικής σημασίας όπως η αποσύνδεση των Πανελλαδικών από τα Παν/μια, η κατ’ οίκον εκπαίδευση, η αξιολόγηση όλων όσων συνδεόνται με την εκπαιδευτική διαδικασία, η χρήση νέων τεχνολογιών και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η απαλλαγή από τα Θρησκευτικά χωρίς αιτιολόγηση, μεταξύ άλλων.

Abstract: TΟι κάτωθι προτάσεις, θεωρώ, ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα της ελληνικής εκπαίδευσης προς το καλύτερο και είναι οι εξής: 1) Πλήρης απεξάρτηση του Λυκείου από τα Παν/μια με κατάργηση των Πανελλαδικών. Το σύστημα αυτό είναι αγχωτικό και οι γνώσεις που αποκτά κάποιος στο σχολείο είναι κατά κύριο λόγο επικεντρωμένες στο να πετύχει στις ανωτέρω εξετάσεις χωρίς να προσφέρεται ουσιαστική γνώση. Αντίθετα, προτείνεται εισαγωγή στα Παν/μια δίχως εξετάσεις, κατά τα πρότυπα της Γαλλίας. Παρόλα αυτά, κάποια Παν/μια, κατά τη δική τους ευχέρεια, θα μπορούσαν να ορίσουν εξετάσεις εισαγωγής σε αυτά αν το έκριναν σκόπιμο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι επιτακτικής σημασίας η κατάργηση των Πανελλαδικών. 2) Έμφαση στην πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 3) Σεβασμός στη διαφορετικότητα. Π.χ.: Διοργάνωση εκδηλώσεων κατά παντός είδους ρατσισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πρόσκληση για ομιλίες προσώπων κάθε φύλου, γένους, φυλής, θρησκείας, χρώματος . 4) Ουσιαστική αξιολόγηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα του έργου τόσο των εκπαιδευτικών όσο και όσων σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. σχολικοί σύμβουλοι), και συνεχής κατάρτιση αυτών. 5) Έμφαση και ενίσχυση του θεσμού των ειδικών σχολείων (μουσικά, αθλητικά κ.α.). 6) Σύνδεση Παν/μιων με αγορά εργασίας. 7) Καθιέρωση μαθήματος Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης. 8) Καθιέρωση περισσότερων ωρών Γυμναστικής στα σχολεία. 9) Καθιέρωση δικαιώματος κατ’ οίκον εκπαίδευσης. Είναι απαράδεκτο, εν έτει 2016, να μην θεσμοθετείται με νόμο το δικαίωμα αυτό στην Ελλάδα. Η κατ’ οίκον εκπαίδευση θα ήταν πολύ χρήσιμη σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε σχολεία είναι πολύ δύσκολη λόγω δυσμενών συνθηκών, π.χ. κακό οδικό δίκτυο ή πάρα πολύ κρύο. Η κατ’ οίκον εκπαίδευση θα μπορούσε να επιτευχθεί με παράλληλη αξιοποίηση πόρων ΣΕΣ (πρώην ΕΣΠΑ) και κρατικής χρηματοδότησης με τη δημιουργία πιθανώς διαδραστικών εφαρμογών για γονιό και παιδί. 10) Χρήση νέων τεχνολογιών στα σχολεία. Π.χ. : Εισαγωγή διαδραστικών πινάκων στα σχολεία κάθε βαθμίδας,έτσι ώστε το μάθημα να καθίσταται πιο ενδιαφέρον και για τον διδάσκων αλλά και για τον διδασκόμενο. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τους συμβατικούς πίνακες. Ένα ακόμα πλεονέκτημά τους, θα ήταν η σύνδεσή τους με το Διαδίκτυο. 11) Απαλλαγή δίχως αιτιολόγηση από τα Θρησκευτικά. Δεν νοείται, κάποιος μαθητής να αναγκάζεται να δώσει λόγο για να απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά. Το αν επιθυμεί να παρακολουθεί ή όχι το συγκεκριμένο μάθημα, θα πρέπει να αποτελεί καθαρά δική του και μόνο επιλογή. Προσανατολισμός των Θρησκευτικών σε Διδασκαλία των Θρησκειών του Κόσμου. 12) Καθιέρωση σχολείων Waldorf και Montessori. 13) Έμφαση σε όλες τις βαθμίδες στον κινηματογράφο, στο θέατρο και σε όλες εκείνες τις δραστηριότητες που μπορούν να αυξήσουν τη δημιουργικότητα αλλά και να εξάψουν την φαντασία των νέων.