Αρχείο ετικέτας αναβάθμιση των σχολικών εργαστηρίων

Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του ΓΕΛ Ελευθερούπολης Καβάλας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Περίληψη: Συγκρότηση Ανώτατου Συμβουλίου Παιδείας υπερκομματικού χαρακτήρα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικής πολιτικής με κύριους στόχους: – Τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό – Την αποδέσμευση του Λυκείου από τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τη μείωση της ύλης – Την ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης – Την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών – Την ενίσχυση του οπτικοακουστικού και τεχνολογικού εγγραμματισμού με αναβάθμιση των σχολικών εργαστηρίων – Τον ουσιαστικό σχολικό και επαγγελματικό προσανατολισμό – Την πιστοποίηση της επάρκειας γνώσεων στις ξένες γλώσσες και στην πληροφορική σε επίπεδο σχολικής μονάδας – Φροντιστηριακά μαθήματα από την αρχή της σχολικής χρονιάς – Τη δυνατότητα συνεργασίας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς – Την ενίσχυση της αισθητικής και καλλιτεχνικής παιδείας – Τη δημιουργία ευέλικτης ζώνης σε γυμνάσια και λύκεια – Την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών παράλληλα με την τυπική αξιολόγηση – Την επαρκή χρηματοδότηση – Τα «Πράσινα σχολεία» – Τη συνεχή και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών – Την απόκτηση Α. Φ. Μ. των σχολείων – Τους έγκαιρους διορισμούς, μεταθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις.

 Abstract: Constitution of a non partisan Supreme Educational Council for the design and implementation of an educational policy with the following main objectives: – Humanistic orientation – Release High School from university entrance examinations – Reduction of teaching material 4. Enhancing technical education – Reform of the curriculum – Enhancing audiovisual and technological literacy by upgrading school laboratories – Essential school professional guidance – Certification of proficiency in foreign languages and computer science at school level -Tutorials from the beginning of school year – Possibility of cooperation with psychologists and social workers – Enhancing aesthetic and artistic education – Creation of Flexible Zone in junior and senior High Schools – Descriptive evaluation of students besides with typical evaluation – Sufficient funding – “Green School” – Continuous and sufficient training of school teachers – Acquisition of tax number for schools – Teachers appointments,transfers and postings always on time.