Αρχείο ετικέτας ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το ολιγοθέσιο σχολείο στη σημερινή εκπαιδευτική-πολιτισμική πραγματικότητα.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Περίληψη: Η συγκεκριμένη πρόταση εισηγείται τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου προγράμματος που θα έχει ως σκοπό να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών των ολιγοθέσιων σχολείων και να αναβαθμίσει ποιοτικά το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο στο ολιγοθεσιακό σχολικό περιβάλλον. Είναι μια προσπάθεια βασισμένη στη διδακτική εμπειρία και στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που είναι κατάλληλες για την ολιγοθεσιακή διδασκαλία καθώς και στη χρήση των εφαρμογών Τ.Π.Ε. Ειδικά με τη χρήση του Διαδικτύου μπορεί να αναπτυχθεί μια πλατφόρμα για την κατάρτιση, τη συνεργασία, τη δικτύωση και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των δασκάλων, των μαθητών και των εξ αποστάσεως επιμορφωτών τους. Η υποστήριξη αυτής της προσπάθειας αναμένεται να εμπλουτίσει τις, έτσι κι αλλιώς, ελλιπείς για το αντικείμενο της συνδιδασκαλίας σε ολιγοθέσια σχολεία επαγγελματικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών , καθώς επίσης και να βελτιώσει τις δυνατότητές τους να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν τις διδακτικές προτάσεις τους έτσι ώστε να ενισχύουν τη σχέση μεταξύ του μακρινού ολιγοθεσιακού περιβάλλοντος σχολικής διδασκαλίας και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.