Αρχείο ετικέτας αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπής

Αξιοκρατία στην αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής για τη μοριοδότηση στελεχών της εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ελένη Πρίτσα, Δ/ντρια 12ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

Περίληψη: Αξιοκρατία στην αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής για τη μοριοδότηση στελεχών της εκπαίδευσης. Ανάγκη θεσμοθέτησης εξέτασης πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, στην περίπτωση μοριοδότησης υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης.

Abstract: Αξιοκρατία, αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπής.