Αρχείο ετικέτας αναλυτικά προγράμματα σπουδών

Διάλογος για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 27ο Δημ. Σχ. Τρικάλων “Αρ. Παππάς”

Περίληψη: Προτάσεις που αφορούν εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων και επιμέρους θέματα των εκπαιδευτικών

Abstract: Proposals concerning educational needs of schools and individual themes teachers

Ως πότε θα πορευόμαστε με το βιβλίο – μπούσουλα;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Οδυσσέας Παπαθανασίου

Περίληψη: Στην ακόλουθη πρόταση υποστηρίζω την ανάγκη να διευρυνθεί η ελευθερία των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων να επιλέγουν τα διδακτικά εγχειρίδια και τα διδακτικά υλικά και μέσα που τους χρειάζονται για να υλοποιήσουν τους σκοπούς της διδασκαλίας. Υποστηρίζω ότι η εγκατάλειψη του ενός και μοναδικού εγχειριδίου – μπούσουλα επιβάλλεται από διδακτικούς, οικονομικούς και πολιτικούς λόγους.

Abstract: In this proposal, I argue for the need to give single schools and teachers freedom to choose textbooks, for the purpose of curriculum implementation. I argue, that the policy of a single textbook for each subject must be abolished, for didactical, economic and political reasons.