Αρχείο ετικέτας Αναλυτικό Πρόγραμμα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Περίληψη: Ο σύλλογος των καθηγητών του 5ου Γυμνασίου Ξάνθης, μετά από συνεδρίασή του και στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία, καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις, προϊόν διδακτικής εμπειρίας, τις οποίες θεωρεί εφικτές και ρεαλιστικές: 1) δεκατετράχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, 2) κατάργηση τριμήνων και αντικατάστασή τους από τετράμηνα, 3) μείωση διδακτέας ύλης, 4) αναδιάρθρωση ωρολόγιου προγράμματος, 5) μείωση αριθμού μαθητών ανά τάξη, 6) διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών, 7) επιμόρφωση εκπαιδευτικών με αποκεντρωτικά κριτήρια, 8) πιστοποίηση ξένων γλωσσών από το δημόσιο σχολείο. Προτείνεται η εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική να σχεδιάζεται και εφαρμόζεται σε βάθος χρόνου, χωρίς «ράβε, ξήλωνε». Τόσο οι μαθητές, όσο και οι καθηγητές, δικαιούνται να γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού (βλ. εξεταστικό, εισαγωγή σε Α.Ε.Ι., σύστημα διορισμών, κ.λπ.) και να μην αιφνιδιάζονται κάθε φορά. 

 Abstract: The teaching staff of the 5th Junior High School of Xanthi held a meeting and decided to participate in the National Dialogue on Education. The following proposals are put forward, as a product of years of experience of the staff, which are considered both realistic and feasible: 1) A 14 year-compulsory education. 2) Two school terms instead of three. 3) The decrease of the curriculum. 4) The restructure of the school timetable. 5) Less students per class. 6) Appointing new teachers. 7) Decentralized educational courses for teachers. 8) Certification of competency in foreign languages available in state schools. It is also suggested that any education reforms should be designed and applied carefully over time. Both students and teachers should be aware of the educational and examination system to avoid unpleasant surprises.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περίληψη: Οι προτάσεις της σχολικής κοινότητας του 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου οριοθετούνται σε 5 άξονες του συνόλου της σχολικής πραγματικότητας. Πρώτον σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα εντοπίζονται αδυναμίες και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα για την εξομάλυνση του σε παιδαγωγικό επίπεδο και αναφορικά με επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, δεύτερον, σε σχέση με τη λειτουργία του σχολείου προσδιορίζονται συγκεκριμένες δράσεις για ενδυνάμωση και εποικοδομητικό συντονισμό ειδικοτήτων καθώς και την ανάπτυξη ευνοϊκού συνεργατικού κλίματος μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, τρίτον, σε σχέση με θέματα αξιολόγησης μαθητών παρουσιάζονται σύγχρονες οπτικές με τη χρήση της τεχνολογίας που υιοθετούν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ανάγουν το σχολείο σε κύτταρο γνώσης και ευρύτερηςπαιδείας, τέταρτον, σε σχέση με θέματα αξιολόγησης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών καταδεικνύεται η βαθύτερη ανάγκη για δημιουργία φορέων παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων συναφών με τις εξελίξεις σε θέματα διδακτικής και ψυχοπαιδαγωγικής επιστήμης και παράλληλα προτείνεται σε διαδικασίες αξιολόγησης η εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής ζωής (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί), και πέμπτον, σε σχέση με τα διοικητικά θέματα επισημαίνονται καίριες και επιτακτικές δράσεις για ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής με αύξηση της χρηματοδότησης από το ΑΕΠ προκειμένου να υπάρξει πλήρης στελέχωση των σχολείων, υποστήριξη των μαθητών και των γονέων από κέντρα Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογικής Υποστήριξης. Ολοκληρώνοντας ευελπιστούμε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σέβεται το μαθητή, και τον εκπαιδευτικό και δεν συνιστά ένα προϊόν-καθρέπτη- κομματικών επιλογών.

Abstract: The suggestions of the school community of the 5th GEL of Heraklion have been based on five basic principles of the educational reality. Firstly, as far as the school curriculum is concerned, its inadequacies have been identified and specific measures have been put forward in order for the curriculum to become more fruitful and uniform as far as pedagogy and school subjects are concerned. Secondly, as far as the school operation is concerned, specific actions are being specified that will help the school community cooperate more creatively and effectively. Thirdly, as far as student assessment is concerned, new pedagogical approaches are being applied which, with the integration of technology in the classroom, could turn school into a more insightful learning environment. Fourth, as far as teacher assessment and continuing education are concerned, new educational projects should emerge which will be relevant to the new development in the fields of psychology and pedagogy. The whole of the school community should be actively and creatively involved. Fifth, as far as administrative issues are concerned, suggestions have been put forward for the enrichment of the school facilities and materials for this to be achieved it is imperative that the government funding increase. Students and parents should also be able to address institutes of special education and psychology. Finally, we hope that we will be able to create an educational system that respects both the teachers and the students and is not a product of political influences.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περίληψη:Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43 – 11/4/2016 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου, στα πλαίσια του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, αποφασίστηκε να σταλούν οι παρακάτω προτάσεις: 1. Να γίνονται δράσεις συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Ε.Α.Ε., αλλά και της Γενικής Αγωγής, που αφορούν στη διδασκαλία μαθητών με αναπηρία. 2. Να γίνονται επιμορφώσεις που αφορούν στη διαχείριση τάξης και κρίσεων, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 3. Να γίνονται δράσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με θέματα που αφορούν στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, η οποία θα επιτυγχάνεται σε πρακτικό επίπεδο, με τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις. 4. Στα αμιγώς χαρακτηρισμένα (ως προς την εκπαιδευτική ανάγκη) σχολεία Ειδικής Αγωγής (Τ.Ε.Ε Ειδικής Αγωγής Α και Β βαθμίδας, Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) θα μπορούσαν να ενταχθούν και μαθητές με άλλου τύπου αναπηρίες, αφού πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Να υπάρχουν κατάλληλες κτηριακές υποδομές, ικανές να βοηθήσουν τους μαθητές. β) Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου Εκπαιδευτικού προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. 5. Σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των μαθητών τη; ΣΤ τάξης στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. προτείνουμε, η πρακτική άσκηση των μαθητών που μπορούν να ανταπεξέλθουν, να γίνεται σε ασφαλείς επαγγελματικούς χώρους, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με ευθύνη της πολιτείας. 6. Στο αναλυτικό πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. να υπάρχει παράρτημα με υποδειγματικές διδασκαλίες και για πολύ σοβαρές αναπηρίες. 7. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε..Ε.Κ πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες με βάση τις ανάγκες των μαθητών. 8. Οι ΣΜΕΑΕ, προτείνουμε να λειτουργούν με ολοήμερο πρόγραμμα.

Το Σχολείο του αύριο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ

Περίληψη: Ο σύλλογος διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Κοκκινοχώματος συζήτησε και αποφάσισε να υποβάλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας προτάσεις που αφορούν στα εξής: την παραπομπή μαθητή- μαθήτριας σε διαγνωστική ομάδα, την μείωση και την αναδιαμόρφωση της διδακτέας ύλης ,την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αύξηση της επιδότησης σχολικών μονάδων και αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών, την στελέχωση των σχολικών μονάδων με ψυχολόγο και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Προτάσεις για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες:Σύλλογος Διδασκόντων 4ου Δ.Σ. Μενεμένης

Περίληψη: Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί και να αναζητήσει εκ νέου την ταυτότητά του. Πρέπει να γίνει το σχολείο της πνευματικής αναζήτησης, το σχολείο της πολύπλευρης και ολόπλευρης καλλιέργειας του κάθε μαθητή αξιοποιώντας το δυναμικό του και την κλίση που αυτό διαθέτει. Να γίνει το σχολείο για τους μαθητές που θα γίνουν οι επόμενοι ενορχηστρωτές της κοινωνίας, με κέντρο τον άνθρωπο.

Abstract: The current educational system needs to be redefined and search for a new look of its identity. I needs to be the school of spiritual research, the school of the multifaceted and all-round culture of each student using the potential and the slope at its disposal. To be the school for students who will become the next arrangers of society with human aiming future.

Προτάσεις συλλόγου στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3o Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης

Περίληψη: Στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία ο σύλλογος των καθηγητών του 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου μετά από συνεδρίαση και διαβούλευση κατέληξε σε μια σειρά προτάσεων τις οποίες και παραθέτει στο παρακάτω κείμενο . Ειδικότερα έγιναν προτάσεις για αλλαγές και παρεμβάσεις στο ωρολόγιο και στο αναλυτικό πρόγραμμα στην αξιολόγηση των μαθητών στην σχολική αποτυχία στην υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου στην στελέχωση των σχολείων καθώς και στην ειδική αγωγή .

Abstract: Within the context of the national dialogue on education the council of teachers of the 3rd Heraklion Gymnasium after consultation meeting reached a number of proposals which lists in the text below. Specifically made suggestions for changes and interventions in the timetable and the curriculum in the assessment of pupils in school failure in the technical infrastructure the school staff in schools and in special education.

ΛΥΚΕΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μπιτζιβής Γεώργιος

Περίληψη: Απολυτήριο λυκείου Εισαγωγή σε ΑΕΙ/ΤΕΙ Αναλυτικό πρόγραμμα.

Abstract: High school diploma Admission to Universities / TEI Detailed program

Αναλυτικό Πρόγραμμα-Εκδρομές

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:2ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου

Περίληψη: Προτάσεις από το εκπαιδευτικό προσωπικό του 2ου Δημ. Σχ. Καρύστου.