Αρχείο ετικέτας Αναμορφωμένο Ολοήμερο

Ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των 6/θεσίων και άνω δημοτικών σχολείων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Μαρία Αντωνάτου, σχολική σύμβουλος Δημοτικής (2η Περιφέρεια Ευρυτανίας)

Περίληψη: Για τη διαμόρφωση της πρότασης λάβαμε υπόψη μας το διπλό κριτήριο της ενσωμάτωσης θετικών στοιχείων του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με ΕΑΕΠ, όπως και της ελαχιστοποίησης των αδύνατων σημείων τόσο του ΕΑΕΠ όσο και του 6/θεσίου. Μας απασχόλησε, επίσης, η καλύτερη διευθέτηση του διδακτικού χρόνου, του χρόνου του διαλείμματος και της σίτισης, έτσι ώστε να περιορίζεται η πίεση, για μαθητές και εκπαιδευτικούς, και να διασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή όλων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Abstract: Primary schools with a single timetable. Positive aspects of the school’s timetable with EAEP (reformatted program) were incorporated, while weak points minimized. We took in consideration the principle of equality, as well as the principle of getting the best results with the lowest cost of time and effort.