Αρχείο ετικέτας αναπληρωτές ειδικής αγωγής

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Περίληψη: 1. Να μειωθούν στο Γυμνάσιο τα τρίμηνα παρακολούθησης μαθημάτων από τρία σε δύο, όπως ισχύει και στο Λύκειο, και να διεξάγεται ένα υποχρεωτικό Διαγώνισμα καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.2. Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα να μην υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22 συν 10 %).3. Οι αναπληρωτές της Ειδικής Αγωγής να προσλαμβάνονται με την έναρξη του σχολικού έτους (την 1η Σεπτεμβρίου), καθώς η καθυστερημένη πρόσληψή τους δημιουργεί πολλά προβλήματα στους μαθητές με μαθησιακές, κινητικές και άλλου τύπου δυσκολίες που χρήζουν ειδικής αγωγής, αλλά και δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών.4. Να πραγματοποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και ειδικής αγωγής από ειδικούς επιστήμονες του ΚΕΔΔΥ, οργανωμένη από το Υπουργείο Παιδείας ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης.5. Κρίνεται σημαντική η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για την ηθική τους επιβράβευση και ανταμοιβή, χωρίς όμως να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα ή να επιφέρει κυρώσεις.6. Καθίσταται αναγκαία η αναμόρφωση των σχολικών εγχειριδίων προκειμένου να περιοριστεί ο όγκος και το βάρος τους προς όφελος της σωματικής υγείας των μαθητών.

Abstract: Suggestions.