Αρχείο ετικέτας Ανοικτά ΑΠΣ

Φιλολογικά Μαθήματα Γυμνασίου και Ειδική Αγωγή

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη: Ενώ η επιλογή των μορφωτικών αγαθών στα Α.Π.Σ. πρέπει να γίνεται με κριτήρια α) την μορφωτική αξία κάθε μαθήματος, β) τα επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα και γ) τα ενδιαφέρονται και τις ανάγκες των μαθητών, το τελευταίο κριτήριο (ο μαθητής) λαμβάνεται λίγο έως ελάχιστα υπόψη. Κατά συνέπεια αποτελεί βασικό μας αίτημα η τροποποίηση των ΑΠΣ και η μετατροπή τους από κλειστά σε ανοιχτά, ο περιορισμός της διδακτέας ύλης κυρίως στα φιλολογικά μαθήματα και η επιλογή κειμένων στα Αρχαία Ελληνικά διαβαθμισμένης δυσκολίας. Το κύριο βάρος εξάλλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να μετατεθεί από το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την ποσότητα ύλης στη μεθοδολογία και την οργάνωσή της. Απαραίτητη τέλος κρίνεται η σωστή συνεκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων ένταξης.