Αρχείο ετικέτας αξιολογηση μαθητών

Οι αλλαγές στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το Γενικό Λύκειο: Οργάνωση λειτουργίας σχολείου, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αξιολόγηση μαθητών, ύλη μαθημάτων Γενικού Λυκείου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Φίλιππος Κόραβος

Περίληψη: Σκέψεις σχετικά με την οργάνωση της λειουργίας του σχολείου στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τέλος, την ύλη των μαθημάτων των τελευταίων τάξεων του Γενικού Λυκείου.

 Abstract: Some thoughts concerning the organisation of school services and administration in secondary education, the evaluation of both teachers and students, the constant retraining of teachers and finally the curriculum during the last years of Secondary Education (Lyceaum).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 9 Dimotiko Scholio Kavalas

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας επικεντρώνεται στα παρακάτω πορίσματα μετά από μία ενδελεχή και εμπεριστατωμένη συζήτηση. Επιθυμεί την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας και κυρίως του δημόσιου σχολείου με παράλληλη αναβάθμιση του ρόλου του. Προτείνει εναλλακτικές λύσεις σε καίρια ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τη σχολική ζωή με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του σχολείου.

 Abstract: The Teachers’ Association of the 9th Primary School of Kavala focuses on the following findings after a thorough and detailed discussion . They wish to maintain the public nature of education , especially public school while improving its role. They propose alternative solutions to key issues that concern everyday school life with the aim of improving the provision of school service.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περίληψη: Αναβαθμισμένη υλικοτεχνική υποδομή. Μείωση της ύλης. Τα τρία τρίμηνα να μετατραπούν σε δυο τετράμηνα. Περιβαλλοντικά προγράμματα ενταγμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Ενισχυτική διδασκαλία στο κάθε σχολείο που να ξεκινά από τον Οκτώβριο..Επανακαθορισμός των υποχρεωτικών διαγωνισμάτων και αξιολόγησης μαθητών. Απαλλαγή διευθυντών από ωράριο διδασκαλίας. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ετήσια βάση τόσο σε καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις στα γνωστικά αντικείμενα, όσο σε θέματα σχολικής βίας, μαθησιακών δυσκολιών και γενικά εφηβικής ψυχολογίας. Ψυχολόγος , υπεύθυνος σε κάθε σχολική μονάδα. Φύλαξη σχολείων. Γραμματειακή υποστήριξη για μεγάλα σχολεία. Οι καθηγητές των φυσικών επιστημών προτείνουν α. πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με μαθητές λιγότερους από 10. Αλλαγή των βιβλίων Φυσικής Α,Β,Γ τάξεων και Γεωλογίας- Γεωγραφίας Α΄ Β΄ τάξης δίνοντας έμφαση στη Γεωλογία. Η καθηγήτρια Γαλλικών προτείνει αλλαγή βιβλίων. Η ειδικότητα της Θεολογίας προτείνει ό,τι και ο Σύλλογος Θεολόγων για νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Η ειδικότητα του γυμναστή προτείνει περισσότερες ώρες γυμναστικής και υλικοτεχνική υποδομή. Φιλόλογοι προτείνουν για τα Αρχαία Ελληνικά κείμενα πιο απλά και κατανοητά , μείωση της διδακτέας ύλης και λιγότερα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Αγγλική φιλολογία: Αλλαγή βιβλίων (τουλάχιστον Β τάξης αρχαρίων και Γ τάξης Γυμνασίου), αύξηση ωρών διδασκαλίας Αγγλικών και σύνδεση με την απόκτηση πτυχίων.

 Abstract: Individual suggestions of Anthousa’ s High School faculty concerning the National Dialogue for Education.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Περίληψη: 1. Υπεύθυνος Ολόήμερου 1 εκπαιδευτικός και στελέχωση με ειδικότητες. 2.Πλήρης και έγκαιρη στελέχωση υποστηρικτικών δομών, λειτουργία τμημάτων ειδικής αγωγής σε όλα τα σχολεία, παρουσία σχολικού ψυχολόγου σε κάθε πολυθέσιο σχολείο με οργανικές θέσεις, 3. Λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας. 4.Στα σχολεία ΕΑΕΠ Πρόβλεψη για πρόωρη αποχώρηση των μαθητών 1 μέρα κάθε μήνα για συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, και 1 φορά κάθε τρίμηνο για ενημέρωση γονέων και επίδοση βαθμολογίας.5. Έγκαιρη στελέχωση των σχολείων από την 1η Σεπτεμβρίου.6. Αύξηση του αριθμού των διδακτικών επισκέψεων και απλούστευση των διαδικασιών έγκρισής τους.7. Περιγραφική αξιολόγηση μαθητών όλων των των τάξεων με δεδομένη φόρμα αξιολόγησης. Κατάργηση της αριθμητικής κλίμακας και της κλίμακας γραμμάτων.8. Οργάνωση σεμιναρίων σε τακτική βάση, ανάπτυξη και διεύρυνση του θεσμού ενδοσχολικής επιμόρφωσης.9. Μείωση διδακτέας ύλης Μαθημ. Α΄τάξης, Αλλαγή βιβλίων μαθηματικών Α΄και Ε΄τάξεων, Αλλαγή βιβλίων Αγγλικών σε τάξεις Γ΄- Ε΄-Στ΄. Αναδιάρθρωση της ύλης της Ιστορίας Στ τάξης – αλλαγή βιβλίων ιστορίας Στ΄τάξης.

 Abstract: ALL-DAY SCHOOL a. Pe 70 teacher in charge assisted by specialized instructors. SPECIAL EDUCATION a. Supportive structures operation b.All accession classes operation c.Presence of specializes psychologist/therapist on every day basis in multi- class schools. REMEDIAL TEACHING Operation of all classes of Remedial Teaching. SCHOOL TIMETABLE -Arrangements for students’ early departure once a month for teachers’ Association meetings. -Early staffing of all schools from the beginning of school year. -School outings/day trips increase in number. ASSESSMENT OF PUPILS -Descriptive evaluation and elimination of grading scale. EDUCATION -organization of seminars on regular basis, open to all( administration, pedagogical training, with innovative exemption from teaching duties.

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περίληψη: Οι προτάσεις της σχολικής κοινότητας του 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου οριοθετούνται σε 5 άξονες του συνόλου της σχολικής πραγματικότητας. Πρώτον σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα εντοπίζονται αδυναμίες και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα για την εξομάλυνση του σε παιδαγωγικό επίπεδο και αναφορικά με επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, δεύτερον, σε σχέση με τη λειτουργία του σχολείου προσδιορίζονται συγκεκριμένες δράσεις για ενδυνάμωση και εποικοδομητικό συντονισμό ειδικοτήτων καθώς και την ανάπτυξη ευνοϊκού συνεργατικού κλίματος μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, τρίτον, σε σχέση με θέματα αξιολόγησης μαθητών παρουσιάζονται σύγχρονες οπτικές με τη χρήση της τεχνολογίας που υιοθετούν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ανάγουν το σχολείο σε κύτταρο γνώσης και ευρύτερηςπαιδείας, τέταρτον, σε σχέση με θέματα αξιολόγησης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών καταδεικνύεται η βαθύτερη ανάγκη για δημιουργία φορέων παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων συναφών με τις εξελίξεις σε θέματα διδακτικής και ψυχοπαιδαγωγικής επιστήμης και παράλληλα προτείνεται σε διαδικασίες αξιολόγησης η εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής ζωής (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί), και πέμπτον, σε σχέση με τα διοικητικά θέματα επισημαίνονται καίριες και επιτακτικές δράσεις για ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής με αύξηση της χρηματοδότησης από το ΑΕΠ προκειμένου να υπάρξει πλήρης στελέχωση των σχολείων, υποστήριξη των μαθητών και των γονέων από κέντρα Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογικής Υποστήριξης. Ολοκληρώνοντας ευελπιστούμε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σέβεται το μαθητή, και τον εκπαιδευτικό και δεν συνιστά ένα προϊόν-καθρέπτη- κομματικών επιλογών.

Abstract: The suggestions of the school community of the 5th GEL of Heraklion have been based on five basic principles of the educational reality. Firstly, as far as the school curriculum is concerned, its inadequacies have been identified and specific measures have been put forward in order for the curriculum to become more fruitful and uniform as far as pedagogy and school subjects are concerned. Secondly, as far as the school operation is concerned, specific actions are being specified that will help the school community cooperate more creatively and effectively. Thirdly, as far as student assessment is concerned, new pedagogical approaches are being applied which, with the integration of technology in the classroom, could turn school into a more insightful learning environment. Fourth, as far as teacher assessment and continuing education are concerned, new educational projects should emerge which will be relevant to the new development in the fields of psychology and pedagogy. The whole of the school community should be actively and creatively involved. Fifth, as far as administrative issues are concerned, suggestions have been put forward for the enrichment of the school facilities and materials for this to be achieved it is imperative that the government funding increase. Students and parents should also be able to address institutes of special education and psychology. Finally, we hope that we will be able to create an educational system that respects both the teachers and the students and is not a product of political influences.

Η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης

Περίληψη: Η Κύπρος είναι μια άλλη Ελλάδα σε Μνημόνιο, οπότε έχει σημασία ποιες επιλογές έγιναν εκεί στα ίδια ερωτήματα για Γυμνάσιο, Λύκεiο, κατευθύνσεις, εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Όταν το Υπουργείο Παιδείας δεν παίζει με το μέλλον των μαθητών της χώρ ας του και αποφασίζει με εκπαιδευτικά και επιστημονικά κριτήρια.

Abstract: Reform of Cyprus education system. New courses, curriculum and admission to higher education.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΝΑΞΟΥ

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μονής Νάξου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων αποφάσισε ομόφωνα να κάνει τις παρακάτω προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας: 1. Διατήρηση των ολιγοθεσίων σχολείων στα νησιά. 2. Αναβάθμιση των ολιγοθεσίων σχολείων με καθηγητές φυσικής αγωγής, ξένης γλώσσας και πληροφορικής στα πλαίσια της ισονομίας των σχολείων και των μαθητών. 3. Συντήρηση των κτιρίων. 4. Έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς από τις 11 Σεπτεμβρίου. 5. Επανέλεγχος από το Υπουργείο Παιδείας των ενοτήτων της διδακτέας ύλης και των σχολικών εγχειριδίων. 6. Αλλαγή της νομοθεσίας που αφορά την αξιολόγηση των μαθητών. 7. Οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και όχι μείωση των αποδοχών τους. 8. Εξίσωση των ωρών διδασκαλίας στα ολιγοθέσια με τα πολυθέσια σχολεία. 9.Διατήρηση του ολοήμερου στα ολιγοθέσια σχολεία 10.Ενίσχυση των ολιγοθεσίων σχολείων με δασκάλους παράλληλης στήριξης.

Abstract: Equality between schools- equality between teachers- no schools closing – teachers in time at schools – changes at school’s books – changes at student’s evaluation.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Περίληψη: Ο Σύλλογος των Καθηγητών αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Σκάλας Λακωνίας καταθέτουν τις προτάσεις τους για την παιδεία της χώρας μας.

Abstract: Our proposals for the national dialogue.

Προτάσεις συλλόγου στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3o Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης

Περίληψη: Στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία ο σύλλογος των καθηγητών του 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου μετά από συνεδρίαση και διαβούλευση κατέληξε σε μια σειρά προτάσεων τις οποίες και παραθέτει στο παρακάτω κείμενο . Ειδικότερα έγιναν προτάσεις για αλλαγές και παρεμβάσεις στο ωρολόγιο και στο αναλυτικό πρόγραμμα στην αξιολόγηση των μαθητών στην σχολική αποτυχία στην υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου στην στελέχωση των σχολείων καθώς και στην ειδική αγωγή .

Abstract: Within the context of the national dialogue on education the council of teachers of the 3rd Heraklion Gymnasium after consultation meeting reached a number of proposals which lists in the text below. Specifically made suggestions for changes and interventions in the timetable and the curriculum in the assessment of pupils in school failure in the technical infrastructure the school staff in schools and in special education.

Προτάσεις για τα Δημοτικά

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γούτσος Μπάμπης/δάσκαλος

Περίληψη: Προτάσεις για μια σειρά από ζητήματα. Καθεμία από αυτές πιστεύουμε πως χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση – εξειδίκευση από επιτροπές οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και εν ενεργεία Διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς και Σχολικούς Συμβούλους.

Abstract: Proposals for a range of issues . Each of them believe that needs special analysis – specialization by committees which should necessarily include active School Principals , teachers and school counselors