Αρχείο ετικέτας αξιολόγηση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 5ου ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5o ΓΕΛ Κατερίνης

Περίληψη: Προκειμένου να καταγραφούν οι γνώμες και οι προτάσεις των μαθητών του 5ου ΓΕΛ Κατερίνης, στο πλαίσιο του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία, δόθηκε ερωτηματολόγιο (με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου επικεντρωμένες στο θεσμό του λυκείου) σε κάθε τμήμα και ζητήθηκε να συμπληρωθεί κατά τη διεξαγωγή της τακτικής μηνιαίας συνέλευσης τμήματος. Από την επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα τόσο ως προς την καταγραφή των προβλημάτων στο θεσμό του λυκείου όσο και ως προς τις προτεινόμενες λύσεις. Τα παιδιά έθιξαν σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με την παιδεία και ιδιαίτερα με το λύκειο. Πρωτότυπες ιδέες δεν καταγράφτηκαν μπορούμε να πούμε ότι οι απαντήσεις σε μεγάλο βαθμό ήταν αναμενόμενες. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές έχουν άποψη, προβληματισμό και προτάσεις στα θέματα της παιδείας. Από την επεξεργασία των απαντήσεων διαφαίνεται ότι οι μαθητές δεν είναι ικανοποιημένοι με το σημερινό λύκειο και ειδικά το ενδιαφέρον των μαθητών των μεγαλύτερων τάξεων στρέφεται στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πλειοψηφία επιθυμεί αλλαγή του σημερινού συστήματος. Επιπλέον σε μεγάλο ποσοστό οι μαθητές αναφέρονται στην ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας ώστε να προσφέρονται ίσες ευκαιρίες και στους αδύνατους οικονομικά μαθητές, επιθυμούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την καλύτερη επιλογή της διδακτέας ύλης και τη μείωσή της. Επίσης προτείνουν την εφαρμογή καλύτερων μεθόδων διδασκαλίας που ευνοούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΙΚ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Περίληψη: Ίδρυση Ενιαίων Σχολικών Μονάδων Υποχρεωτικής δεκαετούς φοίτησης. Τα πρώτα έξι διδακτικά έτη ενιαίος κύκλος κύριων διδακτικών αντικειμένων (1 εκπαιδευτικός) και τα επόμενα τέσσερα δύο κύκλοι Θετικής και Θεωρητικής κατεύθυνσης (2 εκπαιδευτικοί). Συμπληρωματικός κύκλος διδακτικών αντικειμένων που αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων με πλήρη απασχόληση στη Σχολική Μονάδα. Ίδρυση κατευθύνσεων ειδικοτήτων στα Παιδαγωγικά Τμήματα των ΑΕΙ Κατάργηση των θέσεων συμβούλων Ειδικής Αγωγής και ειδικοτήτων. Ίδρυση θέσεων Συμβούλων Υποχρεωτικής Αγωγής, ένας για κάθε τρεις Σχολικές Μονάδες, με υποχρέωση στήριξης και των δομών της Ειδικής Αγωγής. Επέκταση του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των σχολείων ως τις 15.00 και προαιρετικά ως τις 16.00. Δυναμικό-ευέλικτο πρόγραμμα λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων. Ολοκληρωμένο Συστήματα Διαχείρισης και Διαχείρισης της Ποιότητας ως δυναμικό σύστημα αυτοαξιολόγησης. Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης μαθητών που στηρίζεται σε ατομικά κριτήρια Νέα Προγράμματα Σπουδών. Πολλαπλά – ενδεικτικά- σε τεύχη ανά ενότητα – μη δεσμευτικά διδακτικά εγχειρίδια. Ανέγερση συμπληρωματικών χώρων και ανάλογος εξοπλισμός τους.

Abstract: Establishment of Unified School Units with obligatory ten-year attendance A Unified cycle of the mainstream school subjects (1 teacher) during the first six academic years and two cycles of Theoretical and Scientific Education during the next four years (2 teachers) An additional cycle of school subjects taught by specialized teachers working full-time in the school unit Establishment of Specialized Education (Faculties) within the School of Primary Education in Greek Universities Abolishment of Special Education Counselors and Faculty Counselors. Establishment of posts for Obligatory Education Counselors, one per three school units, having also the duty of supporting Special Education Extension of the obligatory working hours in schools until 15.00 and optionally until 16.00 Flexible working hours for every school unit A complete system of management and quality management as a dynamic system of self-assessment Application of a system for the students’ assessment based upon personal criteria New Curricula Multiple -indicative-in parts per unit-non obligatory teaching tools Building supplementary facilities with the equivalent equipment

 

ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΛ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Περίληψη: Καταγραφή σκέψεων-προτάσεων, όπως διατυπώθηκαν από τα μέλη του συλλόγου των εκπαιδευτικών.

Abstract: Recording thoughts-proposals, as expressed by the teachers association members.

Η Εικαστική Παιδεία στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Αβαγιανού Ρένα, Γιαννημάρα Ειρήνη, Δαφιώτης Παναγιώτης, Κούβου Ουρανία, Μουρσελά Κλεοπάτρα, Μπολιεράκη Κωνσταντίνα, Παπαδάκη Χριστίνα, Πρεβεδουράκη Κορίνα

Περίληψη: Το μάθημα Εικαστική Παιδεία να συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα κάθε σχολείου, να ενισχυθούν τα μαθήματα Ελεύθερου Σχεδίου στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, αφού αποτελούν και πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση του εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος Εικαστική Παιδεία, αφού η θεωρία με την πράξη είναι αλληλένδετες. Ο προσδιορισμός δε ειδικού χώρου μέσα στο Σχολείο, Εικαστικού εργαστήριου και οι παροχές σε υλικοτεχνική υποδομή για τα Εικαστικά, θα συνεισφέρουν στο εμπλουτισμό της εικαστικής παιδαγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον η Εικαστική Παιδεία σε συνδυασμό με την Ιστορία της Τέχνης και την Αισθητική σε συνεχόμενο δίωρο θα εξυπηρετήσει την ανάδειξη του πλούτου και της ποικιλίας των μορφών της πολιτισμικής ζωής. Επίσης μέσα από εβδομαδιαίες Δίωρες Εικαστικές Δράσεις που συσχετίζουν και άλλα γνωστικά αντικείμενα, αναδεικνύονται πολύπλευρα οι ικανότητες και καλλιεργούνται διαφορετικές δεξιότητες των εμπλεκομένων στην διαδικασία. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Καλλιτεχνικών δράσεων που προκύπτουν από τη σύνδεση του σύγχρονου δημιουργικού σχολείου με φορείς πολιτισμού και έγκυρες κοινωνικές δομές. Το όλο εγχείρημα θα υποστηριχτεί ακόμα περισσότερο εφόσον το Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα των Εικαστικών ανανεώνεται και εμπλουτίζεται σχετικά με τις σύγχρονες αισθητικές τάσεις της τέχνης. Και σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται σκόπιμη η αναθεώρηση των Σχολικών Εγχειριδίων. Η αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση του παρεχόμενου Εκπαιδευτικού Έργου, αφορά σε δημιουργική ανατροφοδότηση είναι ένα τόσο σύγχρονο όσο και διαχρονικό αίτημα με στόχο αποκλειστικά την αυτοβελτίωση Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Εικαστικών, πρέπει να διευκολύνεται, ώστε μέσα από δημιουργικές πρακτικές να ενισχύεται το εκπαιδευτικό έργο. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σκόπιμη η ενίσχυση του επιστημονικού πεδίου Διδακτική της Tέχνης με περαιτέρω Σπουδές (Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά) στα αντίστοιχα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και η δημιουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ενώ παράλληλα η εκπόνηση καλλιτεχνικού έργου από εικαστικούς καλλιτέχνες εκπαιδευτικούς να πριμοδοτείται θεσμικά. Η Ίδρυση τέλος περισσοτέρων Καλλιτεχνικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και η εξασφάλιση άρτιας λειτουργίας τους, με την τοποθέτηση όλων των ειδικοτήτων από την αρχή της χρόνιας διαφαίνεται ως ανάγκη της κοινωνίας.

Abstract: Art Education Legislation should lead towards achieving a Workshop Character of Art Courses, since Art Theory and Practice are definitely intertwined. The Nature of Art Courses through the use of Art supplies and materials, should lead students to shape and form finding in relation to Aesthetics and Perception Ability. Weekly Art Education Activities proposed, should have continuous two hour duration in order to best serve the purpose of multifaceted ability development while allowing further ability development for everyone involved in the process. Freehand and Linear Drawing Preparatory Courses within the general Art Education Framework should be readily strengthened since both subjects are part of the Nationwide Exams prerequisites of student entry into Vocational or College Schools and Universities. Since Art Education should be officially a Workshop Course, it is necessary to be supplemented with both Art Materials and Tech Support infrastructure. Art Education and Art History as well as Aesthetics in a continuous two hour weekly time allocation, allows teenager students to become familiar with a totally new way of life: Culture! All Art Education Material would have to be updated according to contemporary Art Trends. School Textbooks should be also renewed and enriched to include recent Art Education developments. Art Activities should connect the contemporary creative School to Culture Groups. Art Teachers and Profs should be allowed to follow Post Educational Art Seminars to best support and strengthen Total Educational Art Teaching Performance.

Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο 12/θ. Δημοτικό Σχολείο Κω

Περίληψη:Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία.

 

Προτάσεις του ΓΕΛ Κρηνίδων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

Περίληψη: Επιγραμματικές προτάσεις από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, μαθητές και σύλλογο διδασκόντων.

 

Τι θα άλλαζα στο σημερινό σχολείο;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ελένη Σίμου

Περίληψη: Πώς βλέπουν οι μαθητές τη διδασκαλία και τι θα ήθελαν να αλλάξει; Το πρόγραμμα των μαθημάτων χρειάζεται να γίνει πιο πλούσιο, πιο ζωντανό, πιο δημιουργικό. Κάθε παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν από ένα πολύμορφο πρόγραμμα, τόσο θεωρητικό, όσο και πρακτικό και καλλιτεχνικό. Μέσα από την φαντασία και την τέχνη της διδασκαλίας, η γνώση θα πηγάζει ζωντανά και βιωματικά. Πολλά παιδιά ζητούν έναν νέο τρόπο αξιολόγησης, όπου θα αποτυπώνονται οι ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές τους, αλλά και οι προσπάθειες και οι μελλοντικές δυνατότητές τους. Η σχέση του δασκάλου με τον μαθητή είναι καθοριστική για την εκτύλιξη της προσωπικότητας του παιδιού, και τη διάπλαση της κοινωνικής και ηθικής στάσης του στη ζωή. Αυτή ήταν και η έκκληση όλων των μεγάλων Ελλήνων παιδαγωγών.

Abstract: How do the pupils experience the lessons in the school and what would they like to change in it? The school program needs to be wider, more alive and creative. Every child has different needs, which can only be nurtured in a multi-faced program – theoretical, practical and artistic. Through fantasy and artistic of teaching, knowledge will emerge from life and experience. Many pupils ask for a new method of evaluation, which will respond to their abilities, their efforts and future possibilities. The teacher’s relation to the pupil is decisive for the development of the child’s personality, as well as its social and moral attitude in life. This was the appeal of all the inspired Greek educators.

Λέξεις-Κλειδιά: διδακτέα ύλη, φαντασία, ζωντανό σχολείο, ο μαθητής στο κέντρο, παιδαγωγική τέχνη, ελευθερία δασκάλου, αξιολόγηση, βαθμολόγηση, προσωπικές κλίσεις, ατομικές δυνατότητες, πολύπλευρο πρόγραμμα, καλλιτεχνικά μαθήματα, ηθική, ευθύνη του δασκάλου.

Πρόταση για ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ευριπίδης Γεωργανόπουλος

Περίληψη: Η πρόταση αναφέρεται κυρίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση δύο άξονες: 1. Ένα από τα βασικά προβλήματα του σημερινού σχολείου είναι η ύπαρξη στο ίδιο τμήμα πολλών μαθητών που είναι αδιάφοροι για το μάθημα και το μαθησιακό τους επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Θα πρότεινα όχι μόνο να διαχωρισθούν τα τμήματα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο βάσει του επιπέδου των μαθητών, αλλά και τα μαθήματα, τα βιβλία, ο τρόπος διδασκαλίας και οι απαιτήσεις να είναι διαφορετικές. Σε αυτά τα τμήματα, που θα είναι σεμιναριακού τύπου, οι μαθητές δεν χρειάζεται να βαθμολογούνται, αλλά θα μπορούσαν να έχουν ένα γενικό χαρακτηρισμό, και συνεπώς δεν θα μένουν στην ίδια τάξη. Το απολυτήριο όμως του Γυμνασίου ή του Λυκείου θα τους παρείχε σαφώς λιγότερες προοπτικές σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα. 2. Η δομή του καθημερινού ωρολογίου προγράμματος πρέπει να αλλάξει. Η πρόταση μου είναι η εξής: τις πρώτες 3 ή 4 ώρες των μαθημάτων να γίνονται τα βασικά μαθήματα, δηλ. ανθρωπιστικά και φυσικομαθηματικά. Τις επόμενες ώρες, ως προς τα «δευτερεύοντα» μαθήματα, θα μπορούσαν οι μαθητές να επιλέξουν, πέρα από κάποιες βασικές ώρες σε κάθε μάθημα, να κάνουν περισσότερες ώρες σε κάποια μαθήματα της αρεσκείας τους.

Abstract: On the base of the diferrences in the level of the knowledge we must separate the departments of the classes. Futhermore we must change the everyday programme: the first hours the pupils must be teached the basic courses and the other hours they must choose the courses in which they are interested for.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Περίληψη: Η πρότασή μου που ουσιαστικά αποτελείται από 13 υποπροτάσεις, αναλύει κάποιους παράγοντες, που κατ’ εμέ είναι ζωτικής σημασίας όπως η αποσύνδεση των Πανελλαδικών από τα Παν/μια, η κατ’ οίκον εκπαίδευση, η αξιολόγηση όλων όσων συνδεόνται με την εκπαιδευτική διαδικασία, η χρήση νέων τεχνολογιών και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η απαλλαγή από τα Θρησκευτικά χωρίς αιτιολόγηση, μεταξύ άλλων.

Abstract: TΟι κάτωθι προτάσεις, θεωρώ, ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα της ελληνικής εκπαίδευσης προς το καλύτερο και είναι οι εξής: 1) Πλήρης απεξάρτηση του Λυκείου από τα Παν/μια με κατάργηση των Πανελλαδικών. Το σύστημα αυτό είναι αγχωτικό και οι γνώσεις που αποκτά κάποιος στο σχολείο είναι κατά κύριο λόγο επικεντρωμένες στο να πετύχει στις ανωτέρω εξετάσεις χωρίς να προσφέρεται ουσιαστική γνώση. Αντίθετα, προτείνεται εισαγωγή στα Παν/μια δίχως εξετάσεις, κατά τα πρότυπα της Γαλλίας. Παρόλα αυτά, κάποια Παν/μια, κατά τη δική τους ευχέρεια, θα μπορούσαν να ορίσουν εξετάσεις εισαγωγής σε αυτά αν το έκριναν σκόπιμο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι επιτακτικής σημασίας η κατάργηση των Πανελλαδικών. 2) Έμφαση στην πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 3) Σεβασμός στη διαφορετικότητα. Π.χ.: Διοργάνωση εκδηλώσεων κατά παντός είδους ρατσισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πρόσκληση για ομιλίες προσώπων κάθε φύλου, γένους, φυλής, θρησκείας, χρώματος . 4) Ουσιαστική αξιολόγηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα του έργου τόσο των εκπαιδευτικών όσο και όσων σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. σχολικοί σύμβουλοι), και συνεχής κατάρτιση αυτών. 5) Έμφαση και ενίσχυση του θεσμού των ειδικών σχολείων (μουσικά, αθλητικά κ.α.). 6) Σύνδεση Παν/μιων με αγορά εργασίας. 7) Καθιέρωση μαθήματος Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης. 8) Καθιέρωση περισσότερων ωρών Γυμναστικής στα σχολεία. 9) Καθιέρωση δικαιώματος κατ’ οίκον εκπαίδευσης. Είναι απαράδεκτο, εν έτει 2016, να μην θεσμοθετείται με νόμο το δικαίωμα αυτό στην Ελλάδα. Η κατ’ οίκον εκπαίδευση θα ήταν πολύ χρήσιμη σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε σχολεία είναι πολύ δύσκολη λόγω δυσμενών συνθηκών, π.χ. κακό οδικό δίκτυο ή πάρα πολύ κρύο. Η κατ’ οίκον εκπαίδευση θα μπορούσε να επιτευχθεί με παράλληλη αξιοποίηση πόρων ΣΕΣ (πρώην ΕΣΠΑ) και κρατικής χρηματοδότησης με τη δημιουργία πιθανώς διαδραστικών εφαρμογών για γονιό και παιδί. 10) Χρήση νέων τεχνολογιών στα σχολεία. Π.χ. : Εισαγωγή διαδραστικών πινάκων στα σχολεία κάθε βαθμίδας,έτσι ώστε το μάθημα να καθίσταται πιο ενδιαφέρον και για τον διδάσκων αλλά και για τον διδασκόμενο. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τους συμβατικούς πίνακες. Ένα ακόμα πλεονέκτημά τους, θα ήταν η σύνδεσή τους με το Διαδίκτυο. 11) Απαλλαγή δίχως αιτιολόγηση από τα Θρησκευτικά. Δεν νοείται, κάποιος μαθητής να αναγκάζεται να δώσει λόγο για να απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά. Το αν επιθυμεί να παρακολουθεί ή όχι το συγκεκριμένο μάθημα, θα πρέπει να αποτελεί καθαρά δική του και μόνο επιλογή. Προσανατολισμός των Θρησκευτικών σε Διδασκαλία των Θρησκειών του Κόσμου. 12) Καθιέρωση σχολείων Waldorf και Montessori. 13) Έμφαση σε όλες τις βαθμίδες στον κινηματογράφο, στο θέατρο και σε όλες εκείνες τις δραστηριότητες που μπορούν να αυξήσουν τη δημιουργικότητα αλλά και να εξάψουν την φαντασία των νέων.

Μια ματιά στην Ελληνική Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μιχάλης Αμοιραδάκης

Περίληψη: Αυτό που έχουμε (δεν μας αξίζει) κι αυτό που θέλουμε (το μπορούμε;). Τα κάνουμε όλα λάθος. Ας τα κάνουμε όλα αλλιώς.

Abstract: Greek Education, at a glance. What we have (we do not deserve it), and what we want (can we manage it;). Everything we do, is wrong. Let’s do everything, in a different way.