Αρχείο ετικέτας Αποδέσμευση Γενικού Λυκείου από πανελλαδικές εξετάσεις Κατάργηση εξετάσεων στο γυμνάσιο

Προτάσεις Καθηγητών 3ου Γενικού Λυκείου Καβάλας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

Περίληψη: Στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου ΓΕΛ Καβάλας συνεδρίασε και κατέγραψε τις προτάσεις των μελών του που αφορούν στην λειτουργία του σχολείου, την ανάγκη προγραμματισμού δράσεων , τη φοίτηση των μαθητών , την αξιολόγηση, το αναλυτικό- ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών.

Abstract: In the framework of the National Deliberation for Education, the faculty of teachers of the 3rd General Lyceum of Kavala, after having gathered and discussed the issue, has concluded to the following proposals – as put forward by the faculty members – concerning the functional operation of the school unit, the need for scheduling of various activities, student attendance, teacher evaluation and the timetable.