Αρχείο ετικέτας ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

Εισαγωγή στις σχολές ένστολων…

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να δοθεί η δυνατότητα εισαγωγής όπως ισχύει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μέσω του απολυτηρίου Γενικού Λυκείου στις Στρατιωτικές Σχολές,στις Αστυνομικές Σχολές, στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εισαγωγή και με απολυτήριο λυκείου στις σχολές του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής επίσης να δοθεί η δυνατότητα επιλαχόντων στις σχολές του λιμενικού σώματος και οι ειδικές κατηγορίες τριτέκνων πολυτέκνων να μπαίνουν στο λιμενικό μεσώ πανελλαδικών. 

 Abstract: Enable input as operated in the Merchant Marine Academies through baccalaureate Lyceum in Military Schools in Police Schools, the schools of the Fire Academy and the academic year 2018-2019 introduction and high school diploma in faculties of body-Greek Coast coastguard also allow runners to schools coastguard and special categories triteknon large families to enter the port via nationwide.

Αλλαγή Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου Ημερησίου και Εσπερινού.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να δοθεί η δυνατότητα με σχέδιο νόμου σε αποφοίτους Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων προηγούμενων ετών η δυνατότητα αλλαγής του βαθμού του απολυτηρίου τους όσες φορές επιθυμούν παρακολουθώντας την Γ’ Γενικού και τη Δ’ Εσπερινού Λυκείου οποτεδήποτε μετά την χρονιά απόλυσής τους από το Λύκειο.

Abstract:Enable a draft law graduates Daily and Evening General Lykeio and Vocational Lyceum previous years the possibility of changing the degree of their baccalaureate many times as they wish by following the Third General and the Fourth Evening Lyceum anytime after year sacked from high school.