Αρχείο ετικέτας αποστήθιση

Κατάργηση Αποστήθισης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Αλέξης Παναγιωτόπουλος

Περίληψη: Όλες οι εξετάσεις (και οι πανελλήνιες) να διεξάγονται με ανοιχτό βιβλίο.

Abstract: Exams from 1st class of gymnasium and onwards should be conducted with open books