Αρχείο ετικέτας ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Αλλαγή Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου Ημερησίου και Εσπερινού.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να δοθεί η δυνατότητα με σχέδιο νόμου σε αποφοίτους Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων προηγούμενων ετών η δυνατότητα αλλαγής του βαθμού του απολυτηρίου τους όσες φορές επιθυμούν παρακολουθώντας την Γ’ Γενικού και τη Δ’ Εσπερινού Λυκείου οποτεδήποτε μετά την χρονιά απόλυσής τους από το Λύκειο.

Abstract:Enable a draft law graduates Daily and Evening General Lykeio and Vocational Lyceum previous years the possibility of changing the degree of their baccalaureate many times as they wish by following the Third General and the Fourth Evening Lyceum anytime after year sacked from high school.