Αρχείο ετικέτας Αριθμός μαθητών

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Περίληψη: Στο κείμενο αναπτύσσονται επιγραμματικά οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε η σχετική συνεδρίαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Α’ Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, οι οποίες εν συντομία στοχεύουν στην οργάνωση/ βελτίωση εκείνου του σχολικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ευρύτερη ανάπτυξη της πολυδιάστατης νοημοσύνης των μαθητών και της ισορροπημένης αλληλεπίδρασης όλων των εμπλεκόμενων μερών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 Abstract: The text explicates briefly the proposals which the Association of Parents and Legal Guardians (in loco parentis) of Students of the First Primary School of Xanthi have reached. These proposals aim mainly at the improvement of a school environment that will enable the development of students’ multidimensional intelligence and the balanced interaction of all parties involved in the educational process.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Περίληψη: Οι προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Βούλας αφορούν την αναβάθμιση του περιεχομένου σπουδών, την υποστήριξη από σχολικούς ψυχολόγους, τη μείωση των μαθητών ανά τμήμα, τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

 Abstract: The teachers of the 1st High School of Voula submit their proposals for improvement of the studies, reduction of students per class, support by school psychologists and the teachers’ continuous training.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3ο 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Περίληψη: Ο Σύλλογος  Διδασκόντων και ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας συνεδρίασε από κοινού και προτείνει

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Περίληψη: 1. Να μειωθούν στο Γυμνάσιο τα τρίμηνα παρακολούθησης μαθημάτων από τρία σε δύο, όπως ισχύει και στο Λύκειο, και να διεξάγεται ένα υποχρεωτικό Διαγώνισμα καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.2. Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα να μην υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22 συν 10 %).3. Οι αναπληρωτές της Ειδικής Αγωγής να προσλαμβάνονται με την έναρξη του σχολικού έτους (την 1η Σεπτεμβρίου), καθώς η καθυστερημένη πρόσληψή τους δημιουργεί πολλά προβλήματα στους μαθητές με μαθησιακές, κινητικές και άλλου τύπου δυσκολίες που χρήζουν ειδικής αγωγής, αλλά και δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών.4. Να πραγματοποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και ειδικής αγωγής από ειδικούς επιστήμονες του ΚΕΔΔΥ, οργανωμένη από το Υπουργείο Παιδείας ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης.5. Κρίνεται σημαντική η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για την ηθική τους επιβράβευση και ανταμοιβή, χωρίς όμως να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα ή να επιφέρει κυρώσεις.6. Καθίσταται αναγκαία η αναμόρφωση των σχολικών εγχειριδίων προκειμένου να περιοριστεί ο όγκος και το βάρος τους προς όφελος της σωματικής υγείας των μαθητών.

Abstract: Suggestions.

 

Προτάσεις για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π.Φάληρο

Περίληψη: Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι μαθησιακές/πολιτισμικές/κοινωνικές ιδιαιτερότητες των μαθητών ζητείται εφαρμογή του Νόμου 2413/96 για μειωμένο αριθμό μαθητών/τριών ανά τάξη καθώς και συνεργασία με τμήματα κοινωνικής εργασίας.

Abstract: The teachers’ association focuses on the implementation of Law 2413/96, and the creation of two classes for each grade as well as the cooperation of our school with the Technological Institute of Athens, Department of Social Work in order to face educational, psychosocial and economic problems of students.

Προτάσεις για το Γυμνάσιο

 

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Περίληψη: Ο κομβικός ρόλος του Γυμνασίου στον χώρο της εκπαίδευσης απαιτεί μια σειρά δραστικών αλλαγών στη στοχοθεσία, στο περιεχόμενο και στη διοίκηση. Αυτό σημαίνει αναδιάρθρωση της ύλης, αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών και συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών.


Abstract: The pivotal role of Junior High School within the Greek education system entails a series of drastic changes in target-setting, learning objectives and administration. This involves restructuring curricular content, updating technological infrastructure and providing ongoing teacher development.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 1ΟΥ ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Περίληψη:  Ο σύλλογος διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Ναυπάκτου αποφασίζει ομόφωνα να κατατεθούν οι παρακάτω προτάσεις στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία: 1) Ολοκλήρωση του προγραμματισμού λειτουργίας των σχολείων (διορισμοί, προσλήψεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις, εγγραφές –μετεγγραφές μαθητών, οριστική δήλωση επιλεγόμενων μαθημάτων και κατεύθυνσης, αποστολή όλων των βιβλίων κλπ) πριν την έναρξη των μαθημάτων 2) Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής σχολικών μονάδων και επαρκής χρηματοδότηση 3) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσα στο Σεπτέμβριο 4) Αναμόρφωση εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών και εκσυγχρονισμός των σχολικών βιβλίων 5) Ορισμός ανώτατου ορίου μαθητών το 25 στα τμήματα Γενικής Παιδείας και στα τμήματα κατεύθυνσης το 20 6) Λειτουργία Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης από την αρχή της σχολικής χρονιάς 7) Τα βιβλία ξένων γλωσσών να διατίθενται δωρεάν στους μαθητές 8) Τοποθέτηση ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ψυχολόγοι, καθηγητές συμβουλευτικής) στα σχολεία

 

Abstract:The principal and the teachers’ board have unanimously decided To put the following suggestions under consideration inside the framework of the National Dialogue about Education. 1. The complete plan of the operation schedule for the schools to be ready before the beginning of the academic year. – As far as the teaching staff is concerned: appointments and hiring of teachers, transfers, temporary movements, and placements to be finished before September. – As far as the students are concerned: registrations, transfers, the students’ final enrollment in the optional subjects and their target sector, complete arrival of the course books at schools etc. 2. Further material and technical substructure support for the schools and sufficient government funds. 3. Educational seminars for the teachers during September. 4. Reformation of the curriculum and updating reformation of the course books. 5. Strictly limited 25-student-classes for the General Education lessons and 20-student-classes for the target-sector lessons. 6. “After school” support teaching classes from the very beginning of the academic year. 7. Availability of the foreign language course books to the students For Free. 8. Placement of specialized support staff (psychologists, career consultants etc.) in every school.