Αρχείο ετικέτας ΑΣΕΠ

Διορισμοί εκπαιδευτικών…αλλά πως;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Χρήστος Πιλάλης

Περίληψη: Θέλοντας να συμβάλλω, όπως οφείλει και μπορεί σήμερα κάθε εκπαιδευτικός και μέσα από τον εθνικό διάλογο, καταθέτω την άποψη που είχε προτάξει μέχρι τον Αύγουστο του 2015 η Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα προσωπικού της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τους μόνιμους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Έχοντας χρεωθεί το συντονισμό της Ομάδας Εργασίας, μελέτησα όπως όλες και όλοι οι άλλοι, το σύνολο των υπομνημάτων είχαν καταθέσει στο Υπουργείο οι συλλογικότητες (Ομοσπονδίες, Σύλλογοι, Επιστημονικές Ενώσεις ) και συζήτησα εκτενώς με όλες και όλους τους συναδέλφους που είχαν άποψη, έννομο συμφέρον, διάθεση να βοηθήσουν το δύσκολο θέμα του δίκαιου τρόπου της πρόσληψης μόνιμων εκπαιδευτικών. Και λέω δύσκολο, γιατί κάθε μία από τις κατηγορίες συναδέλφων που στο παρελθόν είχε κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης πρόσληψης, απαιτούσε στις συζητήσεις μας την καθόλα δίκαιη και άμεση διευθέτηση της εκκρεμότητας τους. Είναι λοιπόν προφανές ότι μόνο ένας μεγάλος αριθμός μόνιμων προσλήψεων θα εξασφαλίσει το δίκαιο του όποιου τρόπου διορισμού, τον οποίο όμως οφείλουμε να προσδιορίσουμε άμεσα, όχι μόνο γιατί σήμερα δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο προσλήψεων, αλλά και γιατί ανεξάρτητα του αριθμού των προσλήψεων, πρέπει αν έχουμε ένα όσο το δυνατό δικαιότερο εργαλείο για αυτή τη δουλειά.

Ώρες διδασκαλίας – Διορισμοί εκπαιδευτικών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Μαρία Αϊβαλή

Περίληψη: Αναφορικά με την έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, τονίζεται ότι η διδακτική ώρα σχεδόν σε όλες τις χώρες υπολογίζεται στα 55-60 λεπτά, σε σύγκριση με τα 35-45 που αντιστοιχούν στην Ελλάδα. Προτείνεται η τροποποίηση του διδακτικού ωραρίου σε 5 αντί 7 περιόδους διάρκειας 50-55 λεπτών αντί του μέσου όρου 40 λεπτών. Επιπροσθέτως οι εκπαιδευτικοί θ μπορούν να συμπληρώνουν το ωράριο τους σε δράσεις ολοήμερων σχολείων ή ενισχυτικής διδασκαλίας. Όσον αφορά τον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών, και σε παραλληλισμό με την απόφαση του ΣτΕ, ένας τρόπος να αναβαθμιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι η μοριοδότηση μεταπτυχιακών, διδακτορικών, δεύτερων πτυχίων (συναφή με το αντικείμενο) και διάφορων άλλων ακαδημαϊκών τίτλων (γλωσσομάθειας, ΤΠΕ, επιμορφώσεις ΠΕΚ), καθώς και επιτυχίες σε γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Abstract: Regarding the teaching hours per week, it has to be considered that in Greece, the teaching periods last from 35-45 minutes, not giving the students the opportunity to interact with each other and the teacher. At the same time, private institutions (frontistiria) deliver lessons which last at least 50 minutes, rendering the public schools unable to cope and compete it. Instead of having 7 periods of an average 40 minutes, it is suggested to modify the timetable with 5 periods of 55 minutes in order to address the needs of every single student in the class. Moreover, the teachers could be used in full day schools or supplementary teaching programs. As far as the means of hiring teachers is concerned, it is undeniable that the more academic qualifications the teachers possess, the better educators they become. Moreover, all the procedures have to abide by the recent decision of the Hellenic Council of State (ΣτΕ), which presupposes the success in written exams.