Αρχείο ετικέτας Αύξηση αποδοχών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Περίληψη: Ο σύλλογος διδασκόντων του 2/θ Νηπ/γείου Πλατανιά Ρεθύμνου συζήτησε και αποφάσισε να υποβάλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας προτάσεις που αφορούν στα εξής: Ειδική Αγωγή : α. την παραπομπή νηπίου σε διαγνωστική ομάδα β.απαγόρευση παραμονής νηπίου με ειδικές εκπ/κές ανάγκες στο απογευματινό τμήμα του ολοήμερου νηπ/γείου χωρίς παράλληλη στήριξη, την αύξηση της επιδότησης σχολικών μονάδων και τον εκσυγχρονισμό του νηπιαγωγείου, την στελέχωση των σχολικών μονάδων με μόνιμους εκπαιδευτικούς, με ψυχολόγο και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, την αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών.

Abstract: The teachers of the Nursery School of Platania Rethymnou have discussed and decided to make recommendations in the digital platform of the Ministry of Education.